Borgmästarängen vinner Sigtuna kommuns arkitekturpris

”Borgmästarängen har blivit den populära och livfulla mötesplats för invånare i alla åldrar, precis som vi trott och hoppats”. Så säger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst om den park som vi har gestaltat och som idag utsågs till vinnare av kommunens arkitekturpris.

Borgmästarängen har blivit ett grönt hjärta i centrala Sigtuna och en naturlig mötesplats för alla. Platsens unika karaktär, det uppskattade söderläget och utblickarna över vattnet har legat till grund för gestaltningen, där landskapsarkitekter och ljusdesigners arbetat tätt ihop.

En generös trappa tar hand om nivåskillnaden och bjuder in till parken. Här finns nu artrika planteringar, en flexibel öppen gräsmatta, lekplats, dansbana och varierade sittplatser som ger nytt liv till platsen som tidigare upplevts som ganska otrygg och innehållslös. Den nya belysningen har gestaltats så att parken ska vara en attraktiv mötesplats även under mörka timmar.

Även en park har arkitektur som ska hitta sin plats och spela med omgivningen på ett trevligt sätt. Det ska finnas flera rumsligheter med ett stort rum som ska kännas öppet, men även små rum där man känner sig trygg med överblick. Det har man lyckats med här.
Sigtuna kommuns stadsarkitekt Mikael Mattsson

Sigtunas identitet som trästad förstärks i valet av material och kulörer som används i den nya parken. Ljusmiljön karaktäriseras av den öppna, mörka gräsytan som omgärdas av belysta stråk och platser. Planteringarna och träden ger ekosystemtjänster som biodiversitet, pollinering och dagvattenhantering.

Vi är så stolta och glada över priset Det är ett fint kvitto på att vår utformning fungerar väl och att parken är uppskattad av användarna. Genom ett fint teamwork och en bra dialog med kommunen likväl som med invånarna har vi lyckats skapa en levande och inkluderande mötesplats med fina sociala och ekologiska mervärden.
Cecilia Jarlöv, ansvarig landskapsarkitekt på White

Sigtuna kommuns arkitekturpris delas ut varje år för att uppmärksamma och skapa intresse för god arkitektur. Kommunens invånare, allmänheten och aktörer inom bygg och arkitektur har fått nominera bidrag till tävlingen, där en jury i samhällsbyggnadsutskottet sedan tar beslut om vinnare. Prisutdelning och ceremoni sker den 22 maj vid Borgmästarängen i Sigtuna.

Juryns motivering

”Borgmästarängen har bildat en ny entré och en populär mötesplats till Sveriges äldsta gata. Genom den genomtänkta belysningen upplevs den som välkomnande och trygg under hela dygnet och under alla årstider.

En bred trappa ansluter mot Stora gatan där höjdskillnader tagits upp i de tillgängliga grusgångarna samt med bokhäcken som diskret men effektivt döljer gatan utanför. Parken ramas vidare in på ett välkomponerat sätt av husfasader, häckar och träplank.

Dispositionen är genomtänkt med sittplatser längs kanterna med skydd i ryggen och en uppskattad lekplats innanför stråket ner mot vattnet. Genom att bevara den öppna gräsytan i mitten ges plats för det traditionella midsommarfirandet, där en ny scen ligger välplacerad på kanten utan att störa vattenkontakten åt söder.”

Kontaktperson

Cecilia Jarlöv

Cecilia Jarlöv

Landskapsarkitekt, Gruppchef

Stockholm

+46 8 518 328 33

Dela gärna!