Dagvattendammen på Exercisfältet kan vinna ArchDaily Building of the Year Awards

Dammen på Exercisfältet i Uppsala renar dagvatten och skyddar staden mot översvämningar samtidigt som den är utformad för att bidra till den biologiska mångfalden och vara en plats för människor. Nu har dagvattendammen chans att kamma hem ArchDaily Building of the Year Awards i kategorin Public & Landscape Architecture.

För femtonde året i rad delar den välrenommerade arkitektursajten ArchDaily ut priset ArchDaily Building of the Year som uppmärksammar och prisar projekt som gör avtryck i branschen. Vinnaren avgörs genom en omröstning som nu är öppen för allmänheten.

Vi är väldigt glada över att Dagvattendammen på Exercisfältet uppmärksammas i detta sammanhang. Genom att den kombinerar nya tekniska krav som följer av klimatförändringarna med lösningar som främjar biologisk mångfald, och samtidigt är noggrant formad för att locka människor, är dammen ett projekt som möter flera av de utmaningar som planeten står inför.
Charlotta Råsmark, ansvarig landskapsarkitekt, White Arkitekter

Runt dammen finns platser och stråk som bjuder in besökare att röra sig längs med vattnet och slå sig ner på någon av de sydvända platserna med utblick över fältet. Växtligheten som är anpassad utifrån platsens naturliga förutsättningar, består av en kombination av arter som både är tåliga och har vattenrenande egenskaper. Dagvattendammens olika delar svämmar över vid olika regnmängder och har stor potential att utvecklas till en bra livsmiljö för många olika djur och växter.

Förhållandet mellan människa och natur är en avgörande fråga för framtiden, och dammen speglar på så sätt vad landskapsarkitekturen behöver fokusera på alltmer framöver. Att utforma platser för vardaglig naturkontakt gynnar både människor och planeten på många nivåer. Det är därför mycket glädjande att se hur väl Uppsalaborna tagit emot dagvattendammen.
Charlotta Råsmark, ansvarig landskapsarkitekt, White Arkitekter

Vinnarna i ArchDaily Building of the Year 2024 presenteras den 22 februari.

Kontaktperson

Charlotta Råsmark

Charlotta Råsmark

Landskapsarkitekt

Göteborg

+46 31 309 56 80

Dela gärna!