Linköpingsborna deltar i utvecklingen av Eco Canopy i Ebbepark

Under mars genomförde White en digital undersökning för att samla in Linköpingsbornas tankar och idéer om innehållet i den nya hållbara stadsdelen Ebbepark. De över 200 svaren ligger nu till grund för det fortsatta arbetet med Eco Canopy.

Ebbepark är idag ett äldre centralt beläget industriområde. Här växer nu morgondagens hållbara stadsdel fram: en dynamisk tillväxtmiljö för affärsidéer, innovationer och företagande tillsammans med bostäder och service.

White är med i flera olika delprojekt i Ebbepark för utveckling av landskap, torg och utemiljöer men även med förstudien för Eco Canopy i kvarteret Labbet, som stöds av Naturvårdsverket. Det handlar om ett kvarterstäckande klimatskal med innovativa byggmaterial och nytänkande arkitektur som skapar ett mikroklimat i kvarterets utemiljö.

I utvecklingen av Ebbepark har vi en tydlig ambition i att erbjuda området som en testbädd för nya innovativa lösningar inom samhällsbyggnad. Förstudien till Eco Canopy är ett mycket bra exempel på det som ska bli spännande att följa.
Johan Kristiansson, vd på Sankt Kors

Inför undersökningen gjordes en film som beskriver bakgrunden till projektet.

 

En ökande urbanisering skapar påfrestningar på både klimat och människors hälsa och livsstil. Förutsättningarna för naturliga kontakter och gemenskap måste därför öka i samma takt. Med Eco Canopy utforskar vi nya typer av miljöer som främjar utomhusvistelse, aktivitet och möten människor emellan.

 

Här kombineras klimatanpassat och kreativt byggande med ekosystemtjänster och smarta styrsystem för belysning, ventilation och hantering av kvarterets avfall och avloppsvatten. Genom projektresultaten kan Eco Canopy-projektet bidra till utvecklingen av fler klimatanpassade stadsdelar i Linköping. Här finns stora möjligheter att återanvända resultat och erfarenheter för ny- och ombyggnationer och förtätning både i helt nya stadsdelar och i miljonprogramsområden.

En stor del av svaren handlar om en plats för rekreation i kombination med social samvaro, samt möjligheter till lugn och ro. Vi ser också ett intresse för odling och att synliggöra hållbarhet på ett pedagogiskt sätt. Mångfalden i svaren gör det otroligt spännande att nu ta det vidare in i nästa fas av visualisering och gestaltning.
Filippa Karlsson, arkitekt

Genom projektresultaten kan Eco Canopy-projektet bidra till utvecklingen av fler klimatanpassade stadsdelar i Linköping. Här finns stora möjligheter att återanvända resultat och erfarenheter för ny- och ombyggnationer och förtätning både i helt nya stadsdelar och i miljonprogramsområden.

 

Förstudien för Eco Canopy fortsätter nu alltså med denna nya och viktiga input från Linköpingsborna att utforska nya typer av miljöer som främjar utomhusvistelse, aktivitet och möten människor emellan.

 

Följ utvecklingen här på webben och i våra andra kanaler!

Eco Canopy och Ebbepark

 

Mer om Eco Canopy och undersökningen
Se film om projektet

 

Mer om Ebbepark
Läs mer om Ebbepark på projektets webbplats

Kontakt

Filippa Karlsson

Filippa Karlsson

Arkitekt, Gruppchef

Linköping

+46 13 35 57 31

Dela gärna!