Broparken nominerad till Landskapsarkitekturpriset

Broparken är ett tekniskt dagvattensystem som förvandlats till ett attraktivt och gemensamt stadsrum med bäck, ängar och fruktträd. Parken, som vi gestaltat, har blivit en levande och omtyckt stadspark liksom en viktig del av stadens ekosystem med livsmiljö för exempelvis uttrar, hägrar och pollinerande insekter. Nu har projektet blivit nominerat till Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur.

 

Broparken var utgångspunkten i utvecklingen av den nya stadsdelen Vallastaden i Linköping. Den bärande idén var att skapa en park där bäckens viktiga funktion som dagvattenledning bibehölls samtidigt som sociala och ekologiska värden skulle skapas. Idag är parken en grönskande ryggrad i stadsdelen med mötesplatser, promenadstråk, platser för vila likväl som äventyr och med bäcken som ständigt levande element.

Vi är fantastiskt glada och stolta över att projektet blivit nominerat till Landskapsarkitekturpriset. Med intim skala, omsorgsfull gestaltning av det gröna och möjlighet till vattenkontakt har parken blivit en naturlig, social och rekreativ nod i Vallastaden.
Charlotta Davidsson, ansvarig landskapsarkitekt på White

 

Broparken bygger på överlagrade funktioner; ett parkrum för rekreation, en teknisk dagvattenledning och en länk för biologisk mångfald. Med anpassad vegetation och robusta konstruktioner är gestaltningen anpassad för att klara skiftande vattennivåer med flöden som kan variera mer än en meter över ett dygn.

Broparken är ett bra exempel på hur den förtätade stadens parkmark kan bära många viktiga stadsbyggnadsfunktioner och hur helheten blir större än summan av delarna.
Charlotta Davidsson

Dela gärna!