Se webbinariet: Ekosystemtjänster – en verktygslåda

Två tillfällen om Ekosystemtjänster – en verktygslåda. Ta del av svaren på samtliga tittarfrågor och de två webbinarierna som sändes den 20 januari 2022.

Naturen, dess ekosystem och samspel mellan levande organismer, har utgjort grunden för livet på jorden i över 600 miljoner år. Därmed är naturen och dess ekosystemtjänster avgörande för människans existens – något som ofta glöms bort i det moderna samhället. Genom att integrera grön infrastruktur och naturbaserade lösningar som kan leverera ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning kan samhället mildra stora utmaningar såsom konsekvenser av klimatförändringar och minskad biologisk mångfald. 

Verktygslådan är en gedigen sammanställning av befintliga verktyg i syfte att skapa en tydlig överblick och en bättre förståelse för de hjälpmedel som finns idag, inte minst för att främja arbetet med ekosystemtjänster i hela samhällsbyggnadskedjan. Verktygslådan är framtagen av Urbio, Gaia arkitektur och White Arkitekter.

Här kan du i efterhand ta del av inspelningarna från Ekosystemtjänster – en verktygslåda som sändes live från White Arkitekters Stockholmskontor den 20/1 2022. 

Morgonwebbinarium kl. 9.00-10.00
Författarna berättar om innehåll och syftet med Ekosystemtjänster – en verktygslåda.

Eftermiddagswebbinarium kl. 15.00-16.00
Verktygslådan presenteras översiktligt. En panel bestående av projektets samarbetspartners samtalar om vikten av att integrera mångfunktionell grön infrastruktur i våra städer för att skapa gröna, sköna livsmiljöer.

Panelen består av:
Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, Boverket
Peter Wiborn, miljöförvaltningen, Stockholms stad, styrelseledamot C/O City
Christina Wikberger, projektledare U&We, styrelseledamot C/O City
Harald Klein, koordinator på Tankesmedjan Movium, SLU

Dela gärna!