Webbinarium: Ekosystemtjänster – en verktygslåda

Välkomna till två tillfällen om Ekosystemtjänster – en verktygslåda. Webbinarierna kommer att sändas digitalt den 20 januari 2022.

Naturen, dess ekosystem och samspel mellan levande organismer, har utgjort grunden för livet på jorden i över 600 miljoner år. Därmed är naturen och dess ekosystemtjänster avgörande för människans existens – något som ofta glöms bort i det moderna samhället. Genom att integrera grön infrastruktur och naturbaserade lösningar som kan leverera ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning kan samhället mildra stora utmaningar såsom konsekvenser av klimatförändringar och minskad biologisk mångfald. 

Verktygslådan är en gedigen sammanställning av befintliga verktyg i syfte att skapa en tydlig överblick och en bättre förståelse för de hjälpmedel som finns idag, inte minst för att främja arbetet med ekosystemtjänster i hela samhällsbyggnadskedjan. Verktygslådan är framtagen av Urbio, Gaia arkitektur och White Arkitekter.

Välkomna till två tillfällen om Ekosystemtjänster – en verktygslåda. Webbinariet kommer att sändas digitalt från White Arkitekters stockholmskontor den 20/1 2022. 

Morgonwebbinarium kl. 9.00-10.00
Under denna timme berättar författarna om innehåll och syftet med Ekosystemtjänster – en verktygslåda! Du kommer kunna ställa frågor i chatten. 

Eftermiddagswebbinarium kl. 15.00-16.00
Verktygslådan presenteras översiktligt. En panel bestående av projektets samarbetspartners samtalar om vikten av att integrera mångfunktionell grön infrastruktur i våra städer för att skapa gröna, sköna livsmiljöer.

Panelen består av:
Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, Boverket
Peter Wiborn, miljöförvaltningen, Stockholms stad, styrelseledamot C/O City
Christina Wikberger, projektledare U&We, styrelseledamot C/O City
Harald Klein, koordinator på Tankesmedjan Movium, SLU

Anmälan dig här! 

Dela gärna!