Års- och hållbarhetsrapport 2019

Års- och hållbarhetsrapport 2019

2019 fick klimatfrågan ett stort genomslag i världen, men även målsättningarna i Agenda 2030 började visa sig i konkreta handlingar. I tider av politisk instabilitet på många håll i världen, har näringslivet en viktig roll för att säkerställa en hållbar samhällsutveckling. White både kan och har ett ansvar för att skapa långsiktigt hållbara värden för våra kunder och samhället. Vi har en tydlig mission; med arkitekturens kraft driver vi omställningen till ett hållbart liv.

Formgivning är vår metod för att skapa hållbara lösningar och för att nå vår vision kommer vi att fokusera på nya sätt att arbeta med material, energi, cirkulär arkitektur och hållbar stadsbyggnad.
Alexandra Hagen, VD och Anna Graaf, hållbarhetschef

Års- och hållbarhetsrapport 2019

Den här sidan innehåller ett utdrag från Års- och hållbarhetsrapporten 2019.

Vill du bli inspirerad? Läs hela rapporten som pdf

Vi lever i en tid med stora skiften i samhällsutvecklingen och stora utmaningar för miljön. Det inverkar på oss och vår verksamhet på många sätt. Under 2019 påverkades vi av att den svenska marknaden bromsade in. Men vi summerar ett år av fina satsningar och goda resultat. Våra studios i Oslo och London växer och vi har flera nya uppdrag i Kanada, Tyskland och Östafrika. Vi kan också glädjas över många färdigställda projekt, som även uppmärksammats med nomineringar och fina priser. Med arkitektur bidrar vi till att skapa platser och miljöer där vi alla kan leva, leka, lära och läka och vi har stora möjligheter att driva på för en hållbar utveckling.

Så påverkar vi vår påverkan

Som företag vill vi inspirera både medarbetare och omvärld till ett mer hållbart liv. Det är glädjande att vi har lyckats sänka våra koldioxidutsläpp med 34% jämfört med 2018. De ligger nu på 916 ton, vilket motsvarar 1,35 ton CO2e/årsarbetare. Vi ligger långt före vår tidplan för att klara det globala klimatmålet till 2030. Främsta anledningen är att vi har arbetat fokuserat med att minska klimatpåverkan av vårt resande, främst studieresorna, där vi har infört en klimatpott under en treårsperiod. Vi har även ökat tågresandet ytterligare och 95% av alla inrikes resor sker med tåg. Våra tågresor motsvarar 65 varv runt jorden.

I Selma Lagerlöfs Center lyckades vi, genom stark vilja och kreativitet, skapa en av 2019 års bästa inredningar med 92% återbruk och dessutom en besparing på 9 miljoner kronor jämfört med nytt.

Hållbarhet i uppdragen

Under 2019 har vi färdigställt flera fina projekt. Vår verksamhets största miljöpåverkan är den som våra uppdrag ger upphov till. Hållbarhetsutmaningarna är olika från projekt till projekt men vi ser tydligt att intresset för återbruk och cirkulär arkitektur ökar, så även träbyggandet.  I Selma Lagerlöfs center i Göteborg består den unika inredningen till 92 procent av återbrukade möbler, vilket lett till lägre kostnader och klimatpåverkan, samt nominering till Sveriges Arkitekters Guldstol för ”etiskt föredöme”.

I Lindesberg utformar vi ett nytt hållbart hälsocenter med vård och bostäder. En byggnad i trä och med närhet till både naturen och resecentrum.

Träbyggandet tar plats

White har under de senaste åren haft ett starkt fokus på att bygga upp kompetens kring träarkitektur. Vi märker nu ett skifte där träbyggandet utvecklas från bostäder och mindre profilprojekt, till att omfatta kontor och större offentliga byggnader. Klimatpåverkan och attraktivitet är de främsta drivkrafterna. Trä är unikt eftersom det är ett förnyelsebart material som binder koldioxid. Av våra byggprojekt är det runt 19 procent som utförs med trästomme, en ökning med 4 procent jämfört med föregående år.

 

Magasin X i Uppsala kommer att bli Sveriges största kontorsbyggnad i trä. Målet är att nå nära noll klimatpåverkan, avseende energi, material och byggnation. Lindesberg hälsocentrum, nominerat till årets äldreboende,  den 19 våningar höga träbyggnaden Sara Kulturhus i Skellefteå och NCCs nya huvudkontor är bara några av våra exempel där trä är en tydlig del i både gestaltning och byggteknik.

Studenthuset i Linköping belönades med priset Årets Bygge 2019 och är med sina 1000 studieplatser en identitetsskapande byggnad för hela campus och en attraktiv mötesplats med högsta hållbarhetsprofil. Lösningarna har baserats på Whites praktiknära forskning för att skapa en kreativ miljö som sätter omtanke om människan främst.

Andra uppmärksammade projekt under 2019 var prisbelönta Studenthuset på Campus Valla i Linköping; ny akutvårdsbyggnad vid Danderyds sjukhus; och ny behandlingsbyggnad vid Huddinge sjukhus har alla certifierats med Miljöbyggnad Guld och nominerats till flera utmärkelser för deras formgivning. Vi uppmärksammas ofta för vårt långsiktiga engagemang inom hållbarhet, bland annat utnämningen till ”Årets Samhällsaktör 2019, kategori hållbarhet”.

The Leadership Centre - ett av Afrikas första Leed Gold-certifierade projekt är snart färdigt för invigning.

Vår internationella närvaro har stärkts under 2019. London är vårt snabbast växande kontor, Oslo utvecklas stadigt och vi har ett etablerat nätverk av kunder och samarbetspartner i Tyskland, Kanada och Kenya. Det är en balans mellan mogna och snabbt växande unga marknader. Vi ser stora möjligheter att få skapa innovativ arkitektur som bidrar till ett hållbart liv.

 

I Nairobi är vårt projekt Leadership Centre – ett av Afrikas första Leed Gold-certifierade projekt snart färdigt för invigning och i Vaudreuil Dorian, Kanada har vi ritat ett klimatsmart förslag till bibliotek och stadshus. I Reutlingen utanför Stuttgart ska vi utveckla en industritomt till ett stadskvarter där boende och co-working arbetsplatser blandas med kultur och matmarknad.

Genom att arbeta i länder med en annan kontext kan vi utmana våra synsätt och normer.
Carl Bäckstrand, chef White International

Vill du bli mer inspirerad?

Läs mer om hur vi ständigt utvecklar vår verksamhet i takt med samhällets förändringar, miljöpåverkan och nya innovationer här.

 

För oss på White handlar arkitektur om att skapa långsiktiga värden. Läs mer om vår syn på klimatneutralt byggande här.

 

Ända sedan vi grundades år 1951 har vi arbetat aktivt med praktiknära forskning och utveckling. Klicka här för att läsa vårt FoU-magasin – en summering av alla White Research Lab-projekt som gjorts under 2017–2019.

Kontakt

Anna Graaf

Anna Graaf

Hållbarhetsspecialist, Hållbarhetschef

Göteborg

+46 31 60 86 28

Dela gärna!