Studenthuset

Studenthuset

Med Studenthuset har studenterna vid Linköpings universitet fått en ny identitetsskapande byggnad och attraktiv mötesplats, en kreativ miljö för utbildning och forskning som stärker lärosätets varumärke. Huset är på många sätt mer än en byggnad – den bidrar till utvecklingen av hela Campus Valla.

Karaktäristisk siluett på campusområdet

Med sina sju våningar skiljer sig Studenthus Valla från de omgivande låga universitetsbyggnaderna. Huset är ett nytt tydligt landmärke för Linköpings universitet och campusområdets nya entré. Med en karakteristisk silhuett utmärker sig byggnaden i det platta landskapet och den samtida arkitekturen tar sin utgångspunkt i såväl kulturmiljön vid Valla gård, som i universitets ursprungliga 70-talsbyggnader. Nytt och gammalt länkas samman och gemensamma nämnare är den röda färgen och den rationella uppbyggnaden.

Kund: Akademiska Hus
Plats: Linköping
Status: Färdigställt 2019
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Guld
Area: 15 000 kvm
Utmärkelser: Årets Bygge 2020, Solenergipriset 2020
Foto: Åke E:son Lindman och Anders Fredriksén

Arkitekturen tar sin utgångspunkt i såväl kulturmiljön vid Valla gård, som i universitetets ursprungliga 70-talsbyggnader.

En byggnad för alla

Studenthuset har höga sociala ambitioner och formar en mötesplats där studenter, forskare och anställda kan samlas för att studera, arbeta och utvecklas tillsammans. Byggnaden är placerad precis i skärningspunkten mellan universitetets norra teknikinriktade delar och de södra, som är inriktade mot humaniora. Entréhallen stäcker sig över två våningar och kopplas ihop genom en bred trappa, där studenterna även kan slå sig ner för att plugga. Mötesplatsen är ett tillägg till det befintliga stråk som löper genom hela Campus Valla, Corson, och fungerar som campusets sociala pulsåder.

Den nya funktionen studentservice med frontdesk och tillhörande samtalsrum höjer kvaliteten på information och service till studenter och det nya universitetsbiblioteket bidrar till inhämtning och utbyte av kunskap. I entréhallen finns en stor restaurang samt ett kafé som studenterna driver själva. Receptionen tar emot universitetets alla besökare och guidar vidare till pedagogiska test- och utbildningsmiljöer, den universitetsgemensamma konferensanläggningen och inte minst de 900 studieplatserna.

Genom att bidra till utvecklingen av hela Campus Valla, är huset på många sätt mer än en bara en byggnad. Huset är framförallt en plats som ska stödja möten mellan olika människor och intressen.
Linda Mattsson, ansvarig arkitekt

Samlande rum med utsikt över naturen

Biblioteket är studenthusets verkliga hjärta och utgör även det större, samlande rum som Campus Valla så länge har saknat. Här möter entréhallens publika och tillgängliga ytor en mer kontemplativ miljö med olika sorters studieplatser, enskilda eller i grupp, tysta eller med lite högre ljudvolym.

Biblioteket är studenthusets verkliga hjärta och utgör även det större, samlande rum som Campus Valla så länge har saknat.

Under designprocessen för det Miljöbyggnad Guld-certifierade Studenthus Valla i Linköping utfördes dagsljussimuleringar i det tidiga designstadiet för att stödja den arkitektoniska gestaltningen.

Kontakt & Team

Linda Mattsson

Linda Mattsson

Arkitekt, Kontorsledning

+46 703 34 97 89

Ola Strandell

Örjan Högberg

Barbara Vogt

Fouad Khalil

Susanne Klämfeldt

Jens Hansson

Marie-Claude Dubois

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...