Ny akutvårds­byggnad vid Danderyds sjukhus

Ny akutvårds­byggnad vid Danderyds sjukhus

Den nya akutvårdsbyggnaden vid Danderyds sjukhus är hela verksamhetens nav. Arkitekturen bygger på evidensbaserad design med tydlig orienterbarhet, färgglada miljöer och lummig grönska som bidrar till att dämpa patienternas och personalens stress.

Sjukhusets nya hjärta

Stockholm är den snabbast växande staden i Europa och sjukvårdens lokaler behöver därför anpassas till den situationen. Sjukhusen måste kunna erbjuda fler människor de senaste behandlingarna och den senaste tekniken.

Den nya akutvårdsbyggnaden vid Danderyds sjukhus är sjukhusets centrala hjärta och fungerar som ett nav för hela verksamheten. På de olika våningarna finns akutmottagning, bild- och funktionsavdelning, intensivvårdsavdelningar, interventionsavdelning, operationsavdelning och sterilcentral. Det är delar som oftast har 24-timmarsdrift och där patienter tas om hand dygnet runt, året runt.

Kund: Locum
Plats: Danderyd
Status: Färdigställt 2019
Area: 27 750 kvm
Priser/utmärkelser: Plåtpriset 2020
Foto: Anders Bobert

Byggnaden är sjukhusets nya hjärta.

På liv och död

Det som händer innanför väggarna på en akutvårdsbyggnad handlar om liv och död; människor som upplever svåra stunder, oroliga anhöriga, personal som jobbar engagerat och hårt och patienter som får hjälp och blir friska. Det här ställer höga krav på utformningen och gestaltningen. White har därför arbetat med att skapa en tydlighet i layouten, för att bidra till en omsorgsfullt utformad miljö.

Trapphusen är ljust placerade i fasaden för att de ska kännas trygga och säkra. Här kan man även blicka ut över omgivningen, vilket är viktigt för att förstå dygnets och årets variationer. Stora fönster släpper in dagsljus i utrymmen som traditionellt har placerats mörkt i äldre sjukhus. Grundstrukturen tillåter dessutom ombyggnationer över lång tid framöver om behoven ändras.

Både byggnadens arkitektur och landskapsarkitekturen bygger på Evidence Based Design (EBD) i sjukhusmiljöer. Enligt forskning inom EBD kan man minska stress genom så kallad wayfinding, ett stöd för att intuitivt och lätt kunna orientera sig. Det är ett komplement till den konventionella skyltningen och stöds även av byggnadens tydliga byggnadsstruktur. I den nya byggnaden har vi tagit det arbetet ett steg längre genom färger, pilar och belysning. Allt integreras i den generella färgsättningen som är glad och lekfull.

Att jobba med gårdar med naturliga material och lummig grönska och att se minst ett träd från varje fönster har varit avgörande. Forskning lyfter fram grönskans betydelse i att dämpa stress och sänka blodtryck.

De första byggnaderna på Danderyds sjukhus togs i bruk redan 1922 men de byggnader som ger sjukhuset sin tydliga karaktär byggdes på 50- och 60-talet. Fasadernas mönster har inspirerat till den nya byggnadens utformning, vars fasad är en tredimensionell tolkning av de befintliga. Det ger akutvårdsbyggnaden en gestaltning som smälter in men samtidigt är egen i sitt uttryck.

Fasaden är gjord av aluminium, en silverbox vars gestalt förändras då man rör sig runt den och beroende på väder. Balkonger och perforerade lameller utgör ett skyddande lager mot solvärme och fungerar som utanpåliggande gardiner, vilket är väsentligt i den tekniktunga och värmealstrande miljön som moderna sjukhus är. Men fasaden gör mer än bara skyddar mot väder och vind. Balkongerna underlättar för skötsel av fasaden och patienter och personal kan komma ut och hämta luft utan att behöva lämna avdelningarna.

Lekfulla och färgglada miljöer

Invändigt ligger fokus på att tillföra värme, lekfullhet och färg i miljöerna. Interiören är därför både färgglad och grafiskt utformad. Varje våningsplan har sin egen färgpalett med olika färger på golvet, ett antal baskulörer på väggar samt en signalkulör per plan som betonar viktiga delar. Kakel bakom handfat i korridorer och vårdrum är i signalkulörer för att påminna om hur viktigt det är att tvätta händerna i dagens kamp mot resistenta bakterier. Alla dörrar till rum där patienter vistas har en pil i signalkulör för att visa att de rummen är tillgängliga för alla.

Ett eget typsnitt finns på utvalda dörrar för att förstärka möjligheten att hitta rätt och att orientera sig. Pilar i signalkulör på väggar och som belysningsarmaturer visar vägen.

Gröna ytor och biodiversitet

Omgivningens trädplanteringar med skelettjordar och de gröna taken tar hand om dagvatten. Sedumplanteringen på taket bidrar till en biodiversitet och ersätter den gröna yta som byggnaden byggts på. Tack var de höga hållbarhetsmålen har den nya akutvårdsbyggnaden preliminärt certifierats Miljöbyggnad Guld av Sweden Green Building Council.

Nytänkande med ny teknik

I stora och komplexa sjukvårdsprojekt hanteras stora mängder data och detta projekt var först ut med att använda visualiseringsprogrammet Revizto i den omfattande gransknings- och förankringsprocess som alltid finns i sjukhusprojekt. Rum och inredning visades upp på ett tydligt och lättillgängligt sätt i 3D och tack vare det kunde sjukhuspersonalens önskemål och behov fångas upp. En skräddarsydd 3D-modell i samma program används för att utbilda personal som arbetar med drift och förvaltning.

Kontakt & Team

Helena Polgård Nygren

Helena Polgård Nygren

Arkitekt

+46 703 96 26 80

Helena Polgård Nygren

Ansvarig arkitekt

Gustav Söderberg Röstlund

Erik Miron

Cecilia Jarlöv

Vladimir Ondejcik

Ola Lindblad

Åsa Carlestam

Åsa Carlestam

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...