White ritar Sveriges största kontorsbyggnad i trä

White Arkitekter i Uppsala ritar nu Magasin X åt Vasakronan – ett kontorshus med massivträstomme som tar storskaligt byggande till en ny hållbarhetsnivå. Genomgående höga mål för gestaltningen av både byggnaden och platsen samt det kollektivtrafiknära läget ger Magasin X alla förutsättningar för att bli ett långsiktigt hållbart tillskott till staden. 

– Modernt byggande i trä ger en unik möjlighet att skapa hållbara och vackra byggnader. Trä är ett förnybart byggmaterial som bidrar till att förbättra inomhusluften, höjer känslan av välbefinnande och möjliggör effektivitet och besparingar på byggplatsen, säger Anders Tväråna, ansvarig arkitekt på White Arkitekter i Uppsala.

Magasin X, kontorshus i trä

Huset kommer att certifieras enligt miljöklassificeringssystemet LEED med målet LEED Platinum som är det högsta betyget. Det innebär bland annat extremt effektiva energisystem och innovativa lösningar. Målet är att skapa en byggnad med så litet klimatavtryck som möjligt. Eftersom själva byggprocessen är en mycket stor del av projektets miljöpåverkan är det också viktigt att huset får ett långt liv och klarar att möta nya behov på ett resurssmart sätt. Därför planerar vi Magasin X med gedigna material, höga våningshöjder och en rationell inre struktur som gör att vi kan leva upp till kraven från både dagens och framtidens hyresgäster.

Modernt byggande i trä ger en unik möjlighet att skapa hållbara och vackra byggnader.
Anders Tväråna, ansvarig arkitekt

Byggnadens placering, precis vid Uppsala Resecentrum, skapar dessutom oöverträffade möjligheter för att bedriva en hållbar verksamhet med klimatsmart resande. Vid entréplatsen kommer planteringar med höga ekologiska värden bidra till det gröna sambandet mellan järnvägen och Fyrisån samt bli en viktig grön lunga där det blir attraktivt att vistas. Magasin X bidrar också till att öka stadslivet vid denna del av stationsområdet vilket stärker innerstadens stråk och stadsrum. Sammantaget blir Magasin X en hållbar helhet där en byggnad med minimal klimatpåverkan i ett läge nära kollektivtrafik samspelar med en utemiljö som stärker såväl ekologiska samband som promenad- och cykelstråk.

 

Byggnaden omfattar över 13 000 kvadratmeter och när den står färdig 2021 ser den ut att bli Sveriges största kontorsbyggnad i trä.

Kontakt

Anders Tväråna

Anders Tväråna

Arkitekt, Kontorsledning

Uppsala

+46 18 18 38 57

Dela gärna!