Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Alla människor har rätt till god hälsa och tillgång till vård med hög kvalitet. I den nya operation- och interventionsbyggnaden på Karolinska Huddinge går vi ett steg längre och påstår att attraktiva behandlingsmiljöer ger förutsättningar för en bättre vård. I synnerhet i miljöer med mycket teknik och höga krav på hygien och renhet.

Med O-huset (f d projekt CHOPIN) får Karolinska Huddinge 29 000 kvm nya och moderna behandlingsmiljöer med 23 operationssalar, 8 interventionssalar och en ny röntgenavdelning. Utbyggnaden ligger i ett attraktivt söderläge mot parken och inrymmer även en ny sterilteknisk avdelning. Projektet omfattar också 8000 kvm ombyggnad av befintligt sjukhus för prepostop.

 

Att skapa närhet mellan dessa funktioner innebär nya möjligheter och ökad säkerhet för både patienter och personal. Ny teknik och en effektivare logistik ger också förutsättningar för en bättre vård jämfört med idag.

Gestaltningen strävar efter att skapa attraktiva och mänskliga miljöer med höga arkitektoniska värden såväl inom vård som forskningsmiljöer.

Kund: Region Stockholm, Landstingsfastigheter
Entreprenör: Skanska
Hyresgäst: Karolinska Universitetssjukhuset
Plats: Huddinge
Storlek: 29 000 kvm nybyggnad samt 8000 kvm ombyggnad
Status: Färdigställd 2019
Kostnad: 1.3 million SEK
Certifiering: Miljöbyggnad Guld
Foto: Anders Bobert

Den nya sterilcentralen har utblick mot ljusgården. Även konferensmiljöerna har direkt access till den vackra platsen med konstnärlig installation av Anders Kruger.

Med ljuset som ledstjärna

Gestaltningen har genomsyrats av ett högt miljöfokus vilket är avgörande för att attrahera en motiverad och kompetent personal. Den skall upplevas som lugn, trygg och välkomnande med ett professionellt omhändertagande. Aktuell forskning inom miljöpsykologi har påvisat att välbefinnandet ökar och stressnivån avtar när miljöerna utvecklas med omsorg kring exempelvis bra dagsljusförhållanden, utblickar mot grönska, ändamålsenlig inredning och konst. Konsten i trapphusen, som kristallkronan ovan, stimulerar vardagshälsa och tillför miljöerna en poetisk dimension.

En sinnlig arkitektur som samspelar med historiken

Arkitekturen tar avstamp i Huddinge sjukhus rationella tidstypiska 70-talsstruktur med ett genomtänkt generellt modulmått som förenklar ombyggnation. Den nya byggnadens höjdsystem är valt för att kunna koppla våningsplan till det befintliga sjukhuset, där kritiska flöden måste prioriteras. Den nya betongfasaden samspelar med den gamla med ett tillägg – sinnlighet. Den mjuka fasadreliefen är som vågor på en strand som bryts av generösa fönsterpartier som förser alla behandlingsmiljöer med ett flödande dagsljus.

Med material och färger hämtade från naturen

Kulörerna är inspirerade från naturens årstidsväxlingar i samspel med naturliga material som åldras med värdighet som trä, sten och betong. God orienterbarhet, bra akustik är ytterligare aspekter som motverkar utbrändhet och sjukskrivningar i denna typ av utmanande och fysiskt tunga arbetsmiljöer. Hisshallar och trapphus är lokaliserade med utsikt mot parken med varma trädetaljer och inslag av konst som stimulerar och tillför en poetisk dimension. Korridorer erbjuder utblickar mot ljusgården och omgivande natur. Alla personalstödjande miljöer som den gemensamma personalmatsalen ligger med utsikt mot parken – helt i linje med aktuell evidensbaserad vårdbyggnadsforskning.

Ett långsiktigt och hållbart engagemang

Vi var ansvariga arkitekter från förstudie till färdig byggnad. Projektet har präglats av ett stort engagemang från såväl verksamheten som byggprocessen aktörer. Modern projekteringsteknik (BIM/Revit) har utgjort ett stöd för såväl 3D-visualiseringar som tidseffektiv uppföljning på plats. Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld. Utmärkande för projektet är också att det levererades under budget och i tid – trots dess komplexitet.

Alla detaljer är utformade för att minimera smittspridning. Ett miljövänligt dörrtrycke som kan öppnas med armbågen. Utvecklad genom Whites forskningsstiftelse ARQ.

Hälso- och sjukvård i Region Stockholm

Stockholms län är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. För att möta dagens och framtidens vårdbehov genomför Region Stockholm en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. En satsning som ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder. En central del är att länets sjukhus byggs om och byggs ut. Nya byggnader med moderna lokaler, ny teknik och modernisering av befintliga byggnader skapar fler vårdplatser och vårdtillfällen samt ger vårdens medarbetare förutsättningar att arbeta på nya sätt. O-huset på Karolinska Huddinge är en del av denna satsning.

Samtliga bilder är arrangerade.

Kontakt & team

Caroline Varnauskas

Stockholm

caroline.varnauskas@white.se

+46 8 587 121 10

Caroline Varnauskas Ansvarig arkitekt
Charlotte Ruben Ansvarig programarkitekt
Kristjan Baldvinsson Ansvarig handläggande byggnadsingenjör
Dan Björklund Uppdragsledare
Malin Alenius
Anna Bernmark
Helen Biddle
Lucas Cedergren
Noor Ismail
Ellen Lock
Lina Melki
Inga Nygren
Vladimir Ondejcik
Jörgen Pell
Anna Röjdeby
Annie Söder
Rita Tuorila
Renato Adriasola Skogsvold
Taku Ala-Hakula
Daniel Andersson
Mehdi Bahrami
Fredrik Borgström
Christofer Duckard
Martin Eriksson
Helena Hirvonen
Cathrine Hugosson
Roger Johansson
Ros-Mari Johansson
Annika Jonasson
Anna Karlsson
Katrin Kehl
Katarina Krupinska
Anna Montgomery
Katarina Nilsson
Joseph Price
Malin Rönnerfalk
Solveig Sennerholm
Kristin Tessman
Luc Vreugdenhill
Dominik Wach
Dag Zerne
English
Svenska