Karolinska Universitets­sjukhuset Huddinge

Karolinska Universitets­sjukhuset Huddinge

Alla människor har rätt till god hälsa och tillgång till vård med hög kvalitet. I den nya operation- och interventionsbyggnaden på Karolinska Huddinge går vi ett steg längre och påstår att attraktiva behandlingsmiljöer ger förutsättningar för en bättre vård. I synnerhet i miljöer med mycket teknik och höga krav på hygien och renhet.

Attraktiva, trygga och mänskliga miljöer

Med O-huset (f d projekt CHOPIN) får Karolinska Huddinge 29 000 kvm nya och moderna behandlingsmiljöer med 23 operationssalar, 8 interventionssalar och en ny röntgenavdelning. Utbyggnaden ligger i ett attraktivt söderläge mot parken och inrymmer även en ny sterilteknisk avdelning. Projektet omfattar också 8000 kvm ombyggnad av befintligt sjukhus för prepostop.

Att skapa närhet mellan dessa funktioner innebär nya möjligheter och ökad säkerhet för både patienter och personal. Ny teknik och en effektivare logistik ger också förutsättningar för en bättre vård jämfört med idag.

Kund: Region Stockholm, Landstingsfastigheter
Entreprenör: Skanska
Hyresgäst: Karolinska Universitetssjukhuset
Plats: Huddinge
Storlek: 29 000 kvm nybyggnad samt 8000 kvm ombyggnad
Status: Färdigställd 2019
Kostnad: 1.3 miljarder SEK
Certifiering: Miljöbyggnad Guld
Utmärkelser: Vårdbyggnadspriset 2021 i kategorin större vårdbyggnadsprojekt
Foto: Anders Bobert

Gestaltningen strävar efter att skapa attraktiva och mänskliga miljöer med höga arkitektoniska värden såväl inom vård som forskningsmiljöer.

Den nya sterilcentralen har utblick mot ljusgården. Även konferensmiljöerna har direkt access till den vackra platsen med konstnärlig installation av Anders Kruger.

Med ljuset som ledstjärna

Gestaltningen har genomsyrats av ett högt miljöfokus vilket är avgörande för att attrahera en motiverad och kompetent personal. Den skall upplevas som lugn, trygg och välkomnande med ett professionellt omhändertagande. Aktuell forskning inom miljöpsykologi har påvisat att välbefinnandet ökar och stressnivån avtar när miljöerna utvecklas med omsorg kring exempelvis bra dagsljusförhållanden, utblickar mot grönska, ändamålsenlig inredning och konst. Konsten i trapphusen, som kristallkronan ovan, stimulerar vardagshälsa och tillför miljöerna en poetisk dimension.

En sinnlig arkitektur som samspelar med historiken

Arkitekturen tar avstamp i Huddinge sjukhus rationella tidstypiska 70-talsstruktur med ett genomtänkt generellt modulmått som förenklar ombyggnation. Den nya byggnadens höjdsystem är valt för att kunna koppla våningsplan till det befintliga sjukhuset, där kritiska flöden måste prioriteras. Den nya betongfasaden samspelar med den gamla med ett tillägg – sinnlighet. Den mjuka fasadreliefen är som vågor på en strand som bryts av generösa fönsterpartier som förser alla behandlingsmiljöer med ett flödande dagsljus.

Med material och färger hämtade från naturen

Kulörerna är inspirerade från naturens årstidsväxlingar i samspel med naturliga material som åldras med värdighet som trä, sten och betong. God orienterbarhet, bra akustik är ytterligare aspekter som motverkar utbrändhet och sjukskrivningar i denna typ av utmanande och fysiskt tunga arbetsmiljöer. Hisshallar och trapphus är lokaliserade med utsikt mot parken med varma trädetaljer och inslag av konst som stimulerar och tillför en poetisk dimension. Korridorer erbjuder utblickar mot ljusgården och omgivande natur. Alla personalstödjande miljöer som den gemensamma personalmatsalen ligger med utsikt mot parken – helt i linje med aktuell evidensbaserad vårdbyggnadsforskning.

Ett långsiktigt och hållbart engagemang

Vi var ansvariga arkitekter från förstudie till färdig byggnad. Projektet har präglats av ett stort engagemang från såväl verksamheten som byggprocessen aktörer. Modern projekteringsteknik (BIM/Revit) har utgjort ett stöd för såväl 3D-visualiseringar som tidseffektiv uppföljning på plats. Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld. Utmärkande för projektet är också att det levererades under budget och i tid – trots dess komplexitet.

Alla detaljer är utformade för att minimera smittspridning. Ett miljövänligt dörrtrycke som kan öppnas med armbågen. Utvecklad genom Whites forskningsstiftelse ARQ.

Hälso- och sjukvård i Region Stockholm

Stockholms län är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. För att möta dagens och framtidens vårdbehov genomför Region Stockholm en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. En satsning som ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder. En central del är att länets sjukhus byggs om och byggs ut. Nya byggnader med moderna lokaler, ny teknik och modernisering av befintliga byggnader skapar fler vårdplatser och vårdtillfällen samt ger vårdens medarbetare förutsättningar att arbeta på nya sätt. O-huset på Karolinska Huddinge är en del av denna satsning.

Samtliga bilder är arrangerade.

Kontakt & Team

Caroline Varnauskas

Caroline Varnauskas

Arkitekt

Caroline Varnauskas

Ansvarig arkitekt

Charlotte Ruben

Ansvarig programarkitekt

Kristjan Baldvinsson

Ansvarig handläggande byggnadsingenjör

Malin Alenius

Anna Bernmark

Helen Biddle

Noor Ismail

Ellen Lock

Vladimir Ondejcik

Jörgen Pell

Anna Röjdeby

Annie Söder

Renato Adriasola Skogsvold

Taku Ala-Hakula

Daniel Andersson

Mehdi Bahrami

Fredrik Borgström

Christofer Duckard

Martin Eriksson

Helena Hirvonen

Cathrine Hugosson

Roger Johansson

Ros-Mari Johansson

Annika Jonasson

Anna Karlsson

Katrin Kehl

Katarina Krupinska

Anna Montgomery

Katarina Nilsson

Joseph Price

Malin Rönnerfalk

Solveig Sennerholm

Kristin Tessman

Luc Vreugdenhill

Dominik Wach

Dag Zerne

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...