Hållbarhet

Hållbarhet är vår drivkraft för kreativitet, innovation, ökad delaktighet och bättre arkitektur. Genom att sätta hållbarheten främst skapar vi byggnader och ett jämlikt samhälle med människan i fokus. Vi vill visa vägen till en mer hållbar framtid!

Vill du bli inspirerad?

Arkitektur kan förändra 

Den byggda miljön påverkar oss alla varje dag, och den kan få oss att må bra. Genom att utforma bostäder för olika inkomster, skolor som höjer betygen, sjukhus där vi blir friskare och offentliga platser för och med grupper som sällan kommer till tals, så bidrar vi till att göra samhället och världen lite bättre. Varje dag.

quote
Hållbar arkitektur handlar för oss om att skapa byggnader och jämlika samhällen med människor i fokus. Utmaningen är att göra det inom ramarna för vad planeten tål. De globala hållbarhetsmålen och vårt åtagande enligt Global Compact sätter en tydlig riktning för vårt arbete
Anna Graaf, hållbarhetschef

Och på White gör vi det tillsammans. Sedan många år har vi byggt ett kollektiv med olika discipliner, erfarenheter och bakgrund. Här arbetar arkitekter med socialantropologer, miljöspecialister, projektledare, ljusdesigners, energiexperter och produktutvecklare. Och många fler. Vi är övertygade om att mångfald och kompetensöverskridande samarbeten är avgörande för hur vi både lyckas lösa dagens samhällsutmaningar och nå våra egna mål.

quote
Ett starkt samhällsengagemang är en självklar del av vår företagskultur. Genom våra uppdrag har vi stor möjlighet att driva på för en mer hållbar utveckling.
Alexandra Hagen, vd

På White jobbar vi enligt tre starka principer; Vi ska vara utforskande, ansvarstagande och agera med delaktighet och respekt. Att agera hållbart är inbyggt i vår kultur! Vår Affärskod för hållbart företagande, bygger på FN Global Compacts tio principer och förtydligar hur vi tar ansvar, hur vi agerar och vilka förväntningar vi har på våra samarbetspartner. Och inte minst på oss själva.

Hållbara affärer

Alla våra projekt börjar med en hållbarhetsanalys. I ett tidigt skede skapar vi även en gemensam målbild med kunden. Genom att väga långsiktiga sociala, ekologiska och ekonomiska värden och vinster mot investeringarna uppnår vi inte bara ett hållbart projekt, utan även en hållbar affär. För vår kund, för oss, för samhället och för planeten.

Helhetsgrepp kring hållbarhet
Med ett 50-tal specialister på ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv tar vi ett helhetsgrepp kring hållbarhet. Arkitekturen är vår utgångspunkt när vi leder och samordnar projekt från idé till färdigställande. Som övergripande hållbarhetssamordnare inom både bygg och stadsbyggnad skapar vi tydliga visioner, mål och strategier. Vi genomför även certifieringar, dialogprocesser, sociala konsekvensanalyser och miljöutredningar. Våra specialister inom digital design utför analyser för dagsljus, mikroklimat och energiberäkningar.

quote
Vi vill utmana oss själva och våra kunder att gå mot klimatneutralitet för att driva på utvecklingen i branschen och bidra till en mer hållbar framtid.
Anna Graaf, hållbarhetschef

Mot en klimatneutral framtid!

Att minska materialens inverkan på klimatet är en av branschens viktigaste frågor. Vi driver på förändringen mot mer hållbara material genom vår kompetens och erfarenhet inom återbruk, livscykelanalyser och cirkulära materialflöden. Vi vill utmana oss själva och våra kunder att gå mot klimatneutralitet! Med klimatneutrala projekt driver vi inte bara på utvecklingen i branschen. Vi bidrar också till en mer hållbar framtid.

 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Kontakt

 • Anna Graaf

  Anna Graaf

  Hållbarhetschef

  Miljöspecialist

  Göteborg

  anna.graaf@white.se

  +46 31 60 86 28

 • English
  Svenska