Selma Lagerlöfs center

Selma Lagerlöfs center

Livfullhet, skönhet och kreativitet ska känneteckna Göteborgs framväxande område Selma Stad. Hjärtat i den nya stadsdelen är Selma Lagerlöfs center. Redan när byggnaden skulle inredas lades stor vikt vid cirkulär arkitektur i form av återbruk av inredning. Centret är en mötesplats för invånarna i stadsdelen och inrymmer bland annat bibliotek, kulturskola och stadsdelskontor.

Nytt kulturellt landmärke

Selma stad är ett samarbetsprojekt för att utveckla Selma Lagerlöfs torg i stadsdelen Backa på Norra Hisingen i Göteborg. Hela stadsdelen genomgår för närvarande en stor omvandling, med det nya stadsdelshuset och torget i dess mitt. Byggnaden har formen av en tredimensionell stor scen och fasaden är formad som en böljande ridå. Meningen är att utsidan ska spegla insidan – det ska kännas att vi skapar en plats för spännande möten, kreativitet och inspiration.

I Selma Lagerlöfs Center har vi genom stark vilja och kreativitet lyckats skapa en av 2019 års bästa inredningar (nominerat till Guldstolen) med 92% återbruk och dessutom en besparing på 9 miljoner kronor jämfört med nytt.

Kund: Göteborgslokaler / Göteborgs stad
Plats: Göteborg
Status: Färdigställt 2019
Miljö: Andel återbrukad inredning 92%
Utmärkelser: Design S – Swedish Design Awards 2020 i kategorin inredningsarkitektur
Foto: Åke E:son Lindman

Blandningen av olika verksamheter i huset skapar en kreativ miljö med möjligheter för möten. Vi vill dessutom att de som ska använda lokalerna ska känna att det är något de kan vara stolta över, att det går att känna igen saker från tidigare.

Strategin för återbruk har följt tre olika spår. För det första återanvändes möbler från sex olika befintliga verksamheter som sedan skulle flytta in i huset. För det andra inhandlades begagnade möbler för att komplettera den uppsättning som redan fanns. För det tredje köptes begagnat material in för den platsbyggda inredningen och för att snickra nya möbler.

En hel helg ägnades till att stämpla, eller märka, över 3000 inredningsobjekt med Selma. Inspirationen till detta kom från ett företag som utarbetat en metod för att märka fraktcontainrar.

Vi ville att det ska synas att inredningen haft ett tidigare liv. Det blir som en slags konfetti med olika former och kulörer som får huset att lyfta och skapar en fin helhet ihop med den råa byggnaden. Den röda tråden blev en ”Selmastämpel” som vi har satt på allt som är återbrukat.
Annie Leonsson, ansvarig inredningsarkitekt

Torget har fått sitt namn efter Selma Lagerlöf, den första kvinnliga författaren som tilldelats Nobelpriset i litteratur.

Identitetsstärkande arkitektur

Genom sin konsekventa och konceptuella arkitektur har byggnaden fått en stark identitet som gör att den utmärker sig i området. Byggnadens utformning och gestaltning, både när det gäller materialval och designprinciper, har som huvuduppgift att skapa ett ramverk och en scen som lyfter fram och belyser aktiviteten i huset. Fasaden har utformats som en ridå i sinuskorrugerad betong. Böljande fönsteröppningar skapar en lekfullhet och visar upp husets innehåll för publiken på torget. Genom att behandla samtliga fasader med samma skärpa och omsorg för detaljer har byggnaden fått en sammanhållen gestalt som stärker dess identitet. Alla sidor och verksamheter värderas då likvärdigt och huset har ingen självklar baksida. Materialiteten i den råa betongen kontrasteras mot inslag av sträckmetall i varm kopparton.

Vi ville skapa en positiv friktion där människor kan springa in i varandra och där oväntade möten blir möjliga - dansare bredvid teaterfolket, sida vid sida med stadens politiker.
Mattias Lind, ansvarig arkitekt

Flexibla miljöer

Utöver de kommunala kontoren rymmer byggnaden ett bibliotek, teater, café och restaurang, mötesrum, medierum, dans- och musikrum. Att kombinera ett kulturprogram med kommunal administration i samma byggnad var en intressant utmaning för designteamet, som skapat flexibla utrymmen utformade för att rymma det delade programmet.

Lokalerna ska kunna samutnyttjas under dygnet och möbleras om efter aktivitet. Ena stunden teaterrepetition och nästa möte för politikerna. Utgångspunkten var att återanvända möbler som stadsdelen redan har, men komplettera med nyinköpt begagnat och re-design. Designtanken var att varje möbel ska bestå av flera olika material.

Återbruk är en utmaning och inredningsarkitekternas roll blir utökad, eftersom det krävs större samordning och planering från designidé till färdig inredning. Selma Lagerlöfs center är ett av de främsta exemplen på att det går att arbeta på nya sätt. Genom att vända på designprocessen och alltid utgå från det som redan finns så kan vi nå längre i omställningen mot en cirkulär arkitektur.

För att ro projektet i hamn krävdes ett stort mått av kreativitet och nytänkande, både när det gäller upphandling, process och involverade aktörer. Till exempel behövde staden upphandla en återbruksleverantör, något som man aldrig haft tidigare. Uppdraget gick till en snickare som ansvarade dels för snickerier på plats och frakta återbrukad inredning.

Kontakt & Team

Annie Leonsson

Annie Leonsson

Inredningsarkitekt, Studioansvarig, Gruppchef

+46 721 58 31 55

Mattias Lind

Ansvarig arkitekt

Annie Leonsson

Ansvarig inredningsarkitekt

Lars Zackrisson

Jessica Kos

Christian Wahlström

Linn Roldin

Daniel Stenqvist

Theresa Kjellberg

Jacob Lundqvist

Jacob Nilsson

Samuel Michaëlsson

Britta Wikholm

Kristofer Jonsson

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...