Lindesberg hälsocentrum

Lindesberg hälsocentrum

I Lindesberg utformar vi ett nytt hållbart hälsocenter med vård och bostäder. En byggnad i trä och med närhet till både naturen och resecentrum. Det nya hälsocentret består av två byggnader som länkas samman av en gemensam glasgalleria – Sinnenas galleria – med tydlig parkkänsla.

Lindesbergs nya mötesplats

Med både naturen och järnväg och resecentrum runt hörnet blir Lindesbergs hälsocentrum en självklar mötesplats. Det är en byggnad som ska fungera som både vårdcentral med all dess service samtidigt som byggnaden erbjuder ett attraktivt boende med möjlighet till kompletterande stöd och bekvämlighet.

Kund: Lindesbergsbostäder AB, Landstinget Örebro län
Plats: Lindesberg
Status: Färdigställt 2019
Miljöcertifiering: SGBC Miljöbyggnad nivå Guld
Foto: Åke E:son Lindman & White

En byggnad i lärkträ med koppling till naturen och med hållbarhet som en drivande faktor från landskapet till de gröna taket som täcker hela hälsocentret.

Sinnenas galleria

De två anläggningarna, bostadshuset och vårdcentralen, är separerade till två byggnader och även fastigheter men sammanlänkade genom den gemensamma glasgallerian och det gröna taket. Avsikten är att erbjuda ett boende med koppling till skyddad parkmiljö och trygghet både in- och utvändigt huset. Sinnenas galleria och park har varit viktig ingrediens i gestaltningskonceptet. Vi kallar anläggningen Hälsocenter i Lindesberg med Sinnenas Galleria.

Huset är naturorienterat tack vare det den omgivande naturen men det centrala läget i staden ger byggnaden en stadsmässighet sprungen ur utvidgningen av centrala Lindesberg. En konsekvent gestaltning med association till naturen genomsyrar. Nordiska träslag och naturbetong i stommen karaktäriserar interiören medan en kostym av lärkribbpanel bildar fasad.

Det kraftfulla taket illustrerar marken som tas bort och istället flyttas upp på taket och håller samman till en helhet. Volymgestaltningen följer topografin. Upplägget syftar även till att ge en så skyddad och hållbar miljö som möjligt utifrån de från omgivningen påverkande faktorer. Buller från järnvägen, väderstrecksorientering är omhändertaget i gestaltningen.

Huvudentrén till bostäder, vårdcentralen och alla andra lokaler sker inifrån gallerian. Det höga utrymmet med glastak utfört med träkonstruktion är hjärtat av byggnaden, det är ett vardagsrum för alla boende och besökande. Gallerian ger tillträde till två trapphus som med tre loftgångar leder till lägenheterna. De extra breda loftgångarna har delar av golv i glas för att garantera dagsljus i lägenheterna.

Bostäderna är inte företrädesvis ritade som vårdlägenheter, men det finns möjlighet att använda de som detta genom generösa mått, få hörn, pardörrar och skjutdörrar och badrum för även möjlig personal. Vi riktar oss mot boende med särskilda behov oavsett ålder egentligen.

Med naturen som inspiration

Naturen som gestaltningstema återspeglas även i hållbarhetsperspektivet. Vi jobbar med solen som delvis energikälla och låter alla projektets delar genomgå granskning med avseende på miljöbyggnadscertifiering. Vi ansvarar för processen kring detta och tar fram energibalansberäkningar och gör dagsljussimuleringar.

I direkt anslutning till huvudanläggningen ritar vi även ett parkeringshus i två våningar med 200 p-platser som ingår i uppdraget. Ett projekt även det i lärkträ och betong med stark anslutning till topografi och natur. P-anläggningen inkluderar både boende-besökare och pendlarparkering för tågresenärer.

Varje lägenhet har vardagsrum och huvudsovrum mot park belägen bakom byggnaden. De är skydda från buller och har fin morgonsol.

Vi har fungerat som miljöbyggnadssamordnare med fokus på energianvändning, inomhusklimat och material för att säkerställa en byggnad som är bra för personal, patienter och för miljön och har dessutom även gjort energi- och dagsljussimuleringar i projektets olika skeden.

Kontakt & Team

Olov Gynt

Olov Gynt

Arkitekt, Kontorsledning

+46 705 14 43 11

Helena Mellberg

Roger van Bergen

Mikaela Grassl

Claes Eklund

Annika Yledahl

Erik Falkenström

Mattias Eriksson

Maha Shalaby

Elin Sandström

Viktor Sjöberg

Nils-Erik Norberg

Dermot Farrelly

Lars-Magnus Ejdeholm

Sheraz al Hasan

Erik Lundgren

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...