Med vår tjänst Positive Energy Planning Process (PEPP) hjälper vi er skapa, utveckla och underhålla energipositiva områden där människor, natur och företag kan blomstra – och ni nå era klimatmål.

Vi leder er genom processen

Med vår breda kompetens och unika erfarenhet från arbete med energipositiva områden kan vi på White leda processen för att skapa attraktiva och energipositiva städer, stadsdelar och kvarter. Det gör vi genom att leda en samverkansprocess för utveckling och genomförande av strategiska, holistiska och väl förankrade färdplaner – som har en hög grad av acceptans bland nyckelaktörer.

Framtidens stadsdelar

Energi som stadsutvecklingsfråga!

Städer står idag för 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Därmed är städer centrala i klimatomställningen och implementeringen av energipositiva områden en hörnsten.

Trots att energifrågan är avgörande för kommuners möjlighet att bli klimatneutrala 2030 är den sällan inkluderad i fysisk planering. Men vi ser en ökad medvetenhet kring vikten och potentialen av energipositiva platser. Det handlar om att byggnader, kvarter och områden ska gå från att vara konsumenter av energi till producenter av energi.

Därför har vi tagit fram tjänsten PEPP – Positive Energy Planning Process.

 

Varför energipositiva områden?

Samhället står inför stora utmaningar – vi står mitt i effekterna av klimatförändringarna. Därför behöver vi skapa fler energipositiva områden!

Energipositiva områden är en hörnsten för att nå kommuners klimatmål. De underlättar i arbetet att nå både era och samhällets klimat- och energimål – på ett effektivt och ekonomiskt sätt.

Energipositiva områden ger också en ökad trygghet i energiförsörjningen från lokala hållbara energikällor och minskar efterfrågan på energi vilket leder till lägre och mer förutsägbara energikostnader för företag och andra konsumenter. De förbättrar dessutom luftkvalitet och livskvalitet för lokala företag och invånare – och stärker därmed områdets varumärke.

De är dessutom en integrerad del av ett framtida hållbart energisystem, vilket framgår av EU:s SET-plan 100 Positive Energy Districs till 2025. Därmed blir området rustat för framtida klimat- och energilagstiftningar.

Varför PEPP?

Att realisera energipositiva områden är en tuff utmaning – men White är en erfaren förändringsagent och vi har kompetensen, erfarenheten, och kraften som behövs. PEPP är en väl utvecklad metodik som guidar er genom processen.

Från dag ett har White varit mer än arkitekter. Vi är också stadsutvecklare, planerare och samhällsbyggare. För oss är det självklart att energi är en stadsutvecklingsfråga, och effektiv samverkan är nyckeln till framgång.

Forskning visar att intressentsamverkan som leds av en betrodd mellanhand är nyckeln till framgång. Processledning, intressentengagemang och kommunikation, kombinerat med teknisk och ekonomisk expertis, utgör PEPP-processens kärna.

I praktiken leder vi en samverkansprocess för utveckling och genomförande av strategiska, holistiska och väl förankrade färdplaner – som har en hög grad av acceptans bland nyckelaktörer. Vi kan även erbjuda klimatberäkningar och byggnadstekniskt kunnande för att få byggnader och hela områden att bli klimatpositiva.

PEPP-processen fokuserar inte bara på kilowattimmar och koldioxidekvivalenter, utan är en metod för utveckling av attraktiva och energipositiva områden som bidrar till människors välmående, värnar om den biologiska mångfalden och därmed skapar förutsättning för ett hållbart liv där människor, företag och naturen kan blomstra.

PROJEKT I URVAL

Alla projekt

Laddar...

Fördjupning & aktuellt

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Lise-Lott Larsson Kolessar

Lise-Lott Larsson Kolessar

Hållbarhetsstrateg, Hållbarhetsansvarig

Stockholm

+46 8 402 26 21