Järfälla kommun och White satsar på energipositiva områden

Järfälla kommun har målsättningen att vara en klimatneutral kommun 2030. För att nå dit krokar kommunen och vi nu arm för att utveckla energipositiva områden. Syftet är att minska kommunens klimatpåverkan och framtidssäkra energiförsörjningen.

Rådande klimat- och energikris ställer allt högre krav på den byggda miljön – inte minst våra städer som idag står för 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Järfälla kommun vill gå i bräschen för en hållbar utveckling och har målsättningen att vara en klimatneutral kommun redan 2030.

Energifrågan är mer aktuell än någonsin, och att säkerställa en stabil och förnybar energiförsörjning genom energipositiva områden är avgörande för att nå klimatneutralitet. Det handlar om att byggnader, kvarter och områden ska gå från att vara konsumenter av energi till producenter av energi genom förnybara energikällor, effektiva energisystem och välutformade byggnader.

Järfälla växer i detta nu i högt tempo, samtidigt är det avgörande att vi gör det på ett hållbart sätt. Vi behöver agera för att minska utsläppen och då är det grundläggande med ett hållbart stadsbyggande som ger människor rätt förutsättningar att leva hållbart.
Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla

Under 2023 ska vi tillsammans med Järfälla hitta de områden i kommunen som har bäst förutsättningar för att bli energipositiva. Samtidigt som vi aktivt söker efter byggaktörer som vill vara med och förverkliga energipositiva områden. Förhoppningen är att arbetet ska driva på utvecklingen av energieffektiva byggnader vid både nybyggnation och ombyggnation.

Det är väldigt glädjande att Järfälla vågar vara en föregångare när det kommer till hållbar stadsutveckling. Ska vi som bransch bidra till en hållbar utveckling måste vi göra, inte bara prata, och vi måste göra det tillsammans. Att få leda samverkansprocessen för att realisera energipositiva områden i Järfälla känns lika spännande som viktigt – nu hoppas vi att fler vågar följa efter.
Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsstrateg, White Arkitekter

– Ska vi nå våra klimatmål måste vi agera nu. Vi behöver skapa samhällen med minimal klimatpåverkan. Vi är redan i gång tillsammans med White och tittar på ett tiotal olika platser i kommunen för att se vilken som är bäst lämpad för att bli energipositiv. Detta är ett mycket viktigt steg för Järfälla på resan till att bli en hållbar kommun, säger Aphram Melki (C), kommunalråd i Järfälla.

Bild: Visionsbild för hur ett energipositivt område kan se ut, White Arkitekter.

Här kan du läsa mer om PEPP, vår tjänst för energipositiva områden >>>

Kontaktperson

Lise-Lott Larsson Kolessar

Lise-Lott Larsson Kolessar

Hållbarhetsstrateg, Hållbarhetsansvarig

Stockholm

+46 8 402 26 21

Dela gärna!