Bygg- och fastighetssektorn står inför stora utmaningar – vi lever mitt i klimatförändringarna och måste ställa om för att kunna nå klimatmålen och bidra till en hållbar utveckling. Energifrågan är en viktig del i detta. Med byggnadsintegrerade solceller (BIPVs) kan vi skapa självförsörjande byggnader som ger mer energi än vad de tar.

Formstarkt & hållbart

BIPVs kan dessutom bidra till en unik och estetiskt tilltalande gestaltning, högre fastighetsvärde samt lägre driftkostnader. Med vår breda kompetens inom arkitektur och energi samt vår unika erfarenhet från arbete med solceller kan vi på White leda processen för att skapa attraktiva och hållbara fastigheter.

Skapa byggnader som ger mer än vad de tar

Värden för er

Byggnadsintegrerade solceller ger flertalet vinster för fastighetsägare och -utvecklare, hyresgäster, lokalsamhället och klimatet:

 • En byggnad som stärker ert och fastighetens varumärke
 • En byggnad som säljs eller hyrs ut snabbt och till ett högt värde tack vare en unik och estetiskt tilltalande gestaltning samt självförsörjning av energi
 • En byggnad som har låga löpande drifts- och underhållskostnader
 • Integrerade solceller är det enda byggmaterial som på sikt ger en avkastning
 • En byggnad som hjälper er att uppfylla era egna hållbarhetsmål, t.ex. BREEAM- eller LEED-mål, nollenergiambitioner eller klimatpositiva byggnader
 • Ett projekt som kan locka till sig finansiering på gynnsamma villkor, t.ex. grön finansiering via nya EU-taxonomin
 • Låg energikostnad och minskad risk vid instabila energipriser
 • Ersätta byggnadsmaterial med högkvalitativa arkitektoniska lösningar som bidrar till minskade koldioxidutsläpp

Vårt erbjudande

Så hjälper vi er att integrera solceller i ert projekt – vid nybyggnation eller renovering av kulturbyggnad:

 • Early stage feasibility study: Vi ser över behov och förutsättningar för att integrera solceller i ert projekt.
 • Gestaltningsprogram: Vi tar fram ett gestaltningsprogram för integrerade solceller med förslag på placering, mängd och val av solceller. I detta steg får ni en tydlig bild av hur mycket energi solcellerna kan generera samt en kostnadsuppskattning och återbetalningskalkyl. Gestaltningsprogrammet kan också fungera som underlag för detaljplan, bygglov och/eller tillstånd.
 • Processledning: Vi projektleder hela processen för att säkerställa estetik, arkitektonisk kvalitet och optimal energigenerering.

PROJEKT I URVAL

Alla projekt

Laddar...

Fördjupning & aktuellt

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Rickard Nygren

Rickard Nygren

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 25 29

Marja Lundgren

Marja Lundgren

Miljöspecialist, Utvecklingsansvarig

Stockholm

+46 8 402 25 99

 

Relaterade tjänster

KlimatneutralitetEnergipositiva områdenArkitektur