Spadtag för Tamarinden – ett bostadsprojekt med framtidens energilösningar

Idag togs första spadtaget för vår del i bostadsprojektet Tamarinden strax utanför Örebro. Tillsammans med Tornet Bostadsproduktion AB har vi varit med och utvecklat den elproducerande stadsdelen där fokus ligger på nya lösningar för energiförsörjning för att påskynda omställningen till hållbara städer.

På plats vid spadtaget fanns bland annat Marcus Lindberg, ansvarig arkitekt och Elin Sandström, hållbarhetsspecialist hos oss. De har tillsammans med ett interdisciplinärt team av arkitekter, landskapsarkitekter, ingenjörer och hållbarhetsspecialister arbetat med projektet som har präglats av att hitta lösningar för att nå projektets höga klimatambitioner.

Det ligger i Tornets DNA att alltid projektera utifrån hållbarhet i alla aspekter. Det känns extra bra, att i en tid då tillgång till el och värme är viktigare än någonsin, kunna bidra till en stadsdel som ska kunna bli självförsörjande på energi. Ja, till och med kunna leverera till andra konsumenter när det blir ett överskott.
Thomas Norr, projektledare på Tornet

Nya lösningar för energiförsörjning
Bostadsprojektet erbjuder nya lösningar för energiförsörjning och består av ett AI-system som väljer det energialternativ som är lämpligast för stunden. Husen har försetts med värmepump, lågtempererad fjärrvärme, geolager, maximalt med solcellshybrider och matas med lågtempererad fjärrvärme.

Energisystemet har batterilager och kommunicerar inom och med kringliggande fastigheter för energismart delning. Husen i området ska kunna dela el genom ett lokalt nätverk och kan på så sätt hjälpa varandra med energiförsörjningen. Lösningarna utmanar både normer och juridik i energifrågor, vilket innebär att stadsdelen kan fungera som förebild och motor för kommande satsningar på innovativa energilösningar i hela landet.

För att nå projektets höga klimatmål har vi bland annat arbetet mycket med att optimera taken för förnybar energi i form av solceller. En annan viktig del har varit att noggrant välja placering av batterierna för att kunna ge dem den yta som de kräver för att inte mista effekten av dem.
Marcus Lindberg, ansvarig arkitekt på White

Variation av byggnadstyper och levande gaturum
Bostadsområdet präglas av en variation av byggnadstyper med olika höjd, strukturer och fasader som skapar en luftig struktur som kompletteras av gårdar och levande gaturum. Vi har lagt stor vikt vid mötet mellan stad och natur och här därför fokuserat på kvaliteterna på de gröna gårdarna som exempelvis stora träd och öppet dagvatten.

Genom ett gott samarbete och genom att testa flera olika lösningar har vi tillsammans lyckats nå projektets höga klimatambitioner. Jag har en stark tro på att lösningarna som vi kommit fram till kommer vara attraktiva för de som bor i området. Vi har bland annat tagit tillvara på mötet mellan stad och natur och anpassat byggnaderna för livet som pågår mellan dem men också skapat förutsättningar för att kunna leva hållbart. Bland annat genom att utforma cykelvänliga kvarter och skapa enkelhet kring återvinning men även genom en gemensam verkstad och bilpool.
Elin Sandström, hållbarhetsspecialist på White

Contact Person

Marcus Lindberg

Marcus Lindberg

Arkitekt

Örebro

+46 19 670 22 11

Dela gärna!