Veddesta 3 – Järfällas nya attraktiva och energieffektiva område

Järfälla kommun har målsättningen att vara en klimatneutral kommun 2030. Vägen dit stavas samverkan och hållbar stadsutveckling – och nu tar kommunen ännu ett steg mot klimatneutralitet. Man har tecknat en avsiktsförklaring med Serneke och E.ON om att utveckla ett energieffektivt område i Veddesta, Järfälla.

Tidigare i vår offentliggjorde Järfälla kommun att de, tillsammans med oss, ska utveckla flertalet energipositiva områden i kommunen för att nå sina högt satta klimatmål. Samtidigt gick vi ut och sökte efter samarbetspartners – och intresset har varit stort. Nu har kommunen tecknat en avsiktsförklaring med Serneke och E.ON. Tillsammans ska vi utveckla området Veddesta 3 till ett attraktivt och energieffektivt område – en ledstjärna inom hållbar stadsutveckling.

Järfälla växer i ett högt tempo och för oss är det högprioriterat att vårt samhällsbygge är hållbart. Vi är mycket glada över att få samarbeta med dessa aktörer på resan mot att bli en klimatneutral kommun. Veddesta står inför en väldigt spännande utveckling och med detta projekt höjer vi hållbarhetsambitionerna ytterligare, vilket kommer gynna såväl de boende och verkande i området som hela kommunen.
Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla

Förutom att bidra på resan mot ett klimatneutralt Järfälla hoppas aktörerna att projektet ska driva på utvecklingen av energieffektiva byggnader och minska energi- och driftskostnader för både boende och verkande i området. Ett stort fokus ligger på innovation och E.ON:s ectogrid kommer förse området med värme och kyla. Energin kommer kunna lagras och delas mellan olika fastigheter. Dessutom kommer solceller producera förnybar och lokal el.

Den samlade kompetens och ambition som finns hos Järfälla, Serneke, E.ON och White gör detta otroligt spännande och vi ser med stor tillförsikt fram emot det fortsatta samarbetet med utvecklandet av Veddesta 3. Höga mål är satta vad gäller ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och projektet har alla möjligheter att bli en riktig förebild inom hållbar stadsutveckling i större skala.
Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsstrateg, White

Målsättningen är att Veddesta 3, som innefattar sex kvarter, ska vara färdigställt 2030.

Visionsbilden är framtagen av Serneke och C.F. Møller Architects i samarbete med Okidoki arkitekter.

Kontaktperson

Lise-Lott Larsson Kolessar

Lise-Lott Larsson Kolessar

Hållbarhetsstrateg, Hållbarhetsansvarig

Stockholm

+46 8 402 26 21

Dela gärna!