Cirkulär arkitektur bidrar till att avsevärt spara naturresurser och minska klimatpåverkan samt att bevara och utveckla både sociala som kulturella värden. Med utgångspunkt i detta utformar vi byggnader och miljöer med hög arkitektonisk kvalité utan att slösa på jordens resurser. Hållbart men också kostnadseffektivt.

Tillsammans för en hållbar framtid

För att klara klimatmålen och utmaningarna krävs en radikal omställning, och den måste ske nu!

Genom att vara med och driva utvecklingen mot en cirkulär arkitektur stärker ni er affär genom att förverkliga attraktiva fastigheter och miljöer med minsta möjliga klimatavtryck. Lösningar som är kostnadseffektiva och håller över tid samtidigt som ni uppnår era klimatmål och särskiljer er från era konkurrenter.

Så skapar vi cirkulär arkitektur

Cirkulär arkitektur vid nybyggnation

En tjänst för fastighetsutvecklare som vill bygga framtidens hållbara fastigheter. Cirkulärt och kostnadseffektivt med hög arkitektonisk kvalitet.

Detta får ni:

Cirkularitetsstrategi för projektet

 • identifierar möjligheterna för projektet
 • formulerar målsättning
 • sätter förutsättningar
 • tar fram process

Översiktlig inventering av tillgängliga och cirkulära material

 • kartläggning av tillgängliga material på återbruksmarknaden och i andra projekt
 • utvärdering för att hitta rätt prioritet för projektet

Gestaltningsidé som utgår från återbrukade och cirkulära material som står sig och är flexibla över tid

Återbruk vid ombyggnation

En tjänst för fastighetsutvecklare och -ägare som vill skapa något nytt med höga arkitektoniska värden ur en befintlig byggnad – utan att slösa på planetens resurser.

Detta får ni:

Översiktlig inventering av material för att hitta dess återbrukspotential

 • genomgång av befintlig byggnad och material
 • utvärdering för att hitta rätt prioritet för projektet

Återbruksstrategi för projektet

 • identifierar möjligheterna för projektet
 • formulerar målsättning
 • sätter förutsättningar
 • tar fram process

Gestaltningsidé som utgår från återbrukade och cirkulära material som står sig och är flexibla över tid.

Uppnå cirkulär arkitektur genom att

 • Utgå från att bevara befintliga miljöer, byggnader och produkter
 • Skapa arkitektur med kvalitet som står sig över tid
 • Skapa miljöer som är föränderliga över tid med flexibla, generella lösningar som underlättar ombyggnation, samutnyttjande och varierande verksamheter
 • Öka återbruk, återvinning och förädling av produkter
 • Materialoptimera konstruktioner och minska spill
 • Välja produkter med lång livslängd, som går att demontera och reparera
 • Öka användningen av trä och biobaserad eller återvunnen råvara
 • Välja giftfria material med låg klimatpåverkan
 • Utgå från ett livscykelperspektiv i designprocessen

PROJEKT I URVAL

Alla projekt

Laddar...

Fördjupning & aktuellt

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Anna Graaf

Anna Graaf

Hållbarhetsspecialist, Hållbarhetschef

Göteborg

+46 31 60 86 28

Malin Belfrage

Malin Belfrage

Hållbarhetsstrateg

Stockholm

+46 8 518 365 59