Seminarium: Trendspaningar nära och långt borta – om hållbarhet i arkitektur och stadsutveckling

Nyligen höll vi ett hybridseminarium där vi presenterade lokal hållbarhetsinspiration och trendspaningar från våra internationella kontor. Nu kan du ta del av filmen och key takeaways här.

Spaningarna spänner från bebyggelseantikvariens perspektiv, där ett flertal äldre principer åter är aktuella, som återbruk och naturliga material via vad som drivit på hållbarhetsfrågorna i projekt genom åren till dagens läge där cirkularitet och digitalisering är centrala begrepp. Vi pratar hållbarhet i stadsbyggnadsskalan och hur vi kan gestalta energi – energianvändning som stödjer stadsutvecklings- och byggnadsfunktioner. Vi blickar ut mot våra internationella kontor och lyssnar in vilka hållbarhetsfrågor som är på tapeten i Tyskland och England.

Vi är hoppfulla att se hur många vi är som vill göra det här resan tillsammans.

Seminarium: Trendspaningar nära och långt borta – om hållbarhet i arkitektur och stadsutveckling

Takeaways från seminariet:

• Utsläpp kommer att kosta. Gör en klimatbudget tidigt i projektet, och styr aktivt mot lägre klimatkostnader.

• Använd arkitektens digitala modell för effektivare beräkningar.

• Vad vi bygger, och hur vi bygger, berättar något om hur vi ser på vårt samhälle vid en given tidpunkt. Vad är det vi säger till framtida generationer med vårt sätt att återbruka byggnader idag?

• De finns stor potential för att skapa hållbara inredningsprojekt genom medvetna val och starka gestaltningar. Misströsta inte!

• Digitalisering används bäst för att förstärka våra förmågor – där djup yrkeskunskap och insikter om de mest kritiska frågeställningarna är överordnade.

• Vi måste lära av varandra över gränser och skrån, med kreativa samarbeten kan vi skapa bättre och mer hållbara projekt.

• Återbruk inom hållbar stadsutveckling handlar om att bevara och stärka de värden som redan finns på en plats. Vid förtätning och tillägg av ny bebyggelse ska den bidra med att skapa fler kvaliteter till det redan befintliga.

• Vi har passerat punkten där hållbarhet är ”frivilligt”. Vi kommer att behöva spara och bevara det vi har framgent, inte riva och inte bygga lika mycket nytt.

• Förhoppningsvis kommer vi att kunna gestalta återbruk, energi mm på ett mer genomtänkt sätt imorgon än idag. Det kommer inte nödvändigtvis att synas vad som är återbruk eller inte.

• Vi har formelsamlingen för HUR vi gör, rent tekniskt.

• Vikten av att tänka hela staden och koppla ihop, inte bara enskilda öar utan hållbara enklaver.

• Låt oss inte hämmas eller vara rädda för en lågkonjunktur – vi en unik möjlighet att genom återbruk och satsning på kvalitet i publika rum skapa något verkligt socialt hållbart och långsiktigt.

• Agera lokalt (städer och industri driver frågor).

• Gestalta energi så att energianvändning stödjer byggnadsfunktioner.

Contact Person

Martin Ehn Hillberg

Martin Ehn Hillberg

Landskapsarkitekt, Kontorschef

Stockholm

+46 8 402 2612

Dela gärna!