Trä ligger oss varmt om hjärtat. Det är vårt enda storskaliga förnyelsebara och koldioxidneutrala byggmaterial. Dessutom är trä hälsofrämjande och bidrar till en sund miljö att bo eller arbeta i.

Unika och hållbara möjligheter

Trä kombinerar soliditet med låg vikt och är ett material som skapar unika möjligheter. Trä är inte bara förnybart, utan det går också åt mindre energi vid produktion och transport jämfört med andra byggmaterial. I jämförelse sparar trä även energi när det används i byggnader. Om man sammanställer alla fördelar med trä framstår det som det överlägset mest hållbara byggmaterialet – förutsatt att det trä vi använder kommer från hållbart skogsbruk.

PROJEKT I URVAL

Alla projekt

Laddar...

Aktuellt och fördjupning

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Daniel Asp

Daniel Asp

Utvecklingsansvarig trä, arkitekt

Oslo

+47 476 281 68

Anders Tväråna

Anders Tväråna

Arkitekt, Kontorsledning

Uppsala

+46 18 18 38 57