White ReCapture

White ReCapture är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att med hjälp av reality capture (3D-scanning) inventera en byggnad och fastställa vad och hur mycket som går att återbruka i nya projekt.

Att undersöka en byggnads återbrukspotential har hittills varit en väldigt analog och tidskrävande process. Så behöver det inte längre vara. White ReCapture är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att med hjälp av 3D-scanning inventera en byggnads återbrukspotential inför ny- och ombyggnationer. Med ReCapture upprättar vi en digital kopia av en byggnad samtidigt som återbruksexperter identifierar vilka material och delar den består av.

White ReCapture knyter ihop den digitala processledningen genom en sömlös process i en och samma digitala modell. Det skapar också förutsättningar för fastighetsutvecklare att nå sina egna klimatmål likväl som branschens färdplan för en klimatneutral byggsektor.
Niklas Eriksson, erbjudandeägare White ReCapture

Tjänsten bygger på fyra moduler: datainsamling och identifiering, inventering för återbruk, modellering och rådgivning och planering. Under respektive modul finns en rad punkter som samtliga på att kostnadseffektivt sätt hjälper till att optimera återbruksprocessen och fastställa byggnaders återbrukspotential.

Med hjälp av våra miljöspecialister, antikvarier och arkitekter möjliggör vi ett effektivt och kvalitetssäkrat arbete med återbrukade material. Vi integrerar återbruk i designprocessen och på så vis gör vi det enklare för våra beställare att genomföra återbruk i stor skala.

Filmen nedan visar hur vi med hjälp av punktmoln i ReCapture kan göra en exakt inmätning av objekt i en byggnad. När punktmoln är importerade i Revit kan vi skapa BIM-objekt där vi kan lägga till parametrar som t ex återbrukspotential, demonteringsinformation eller co2 besparing.

Tjänsten är passande att använda vid ombyggnationer, men är också en lämplig komponent i digitaliseringen av ett fastighetsbestånd inför framtida ombyggnationer eller försäljning av material med återbrukspotential från byggnader som ska rivas.

Eftersom informationen är digital är det även möjligt att föra kunskapen vidare genom de olika stegen av projektet och tillgängliggöra informationen för alla som arbetar med modellen under projektets gång. Vi arbetar även med att upprätthålla digitala kopior av fastigheter vilket innebär att vi kan stötta fastighetsägare med att kontinuerligt hålla den digitala modellen uppdaterad.

Dela gärna!