Webbinarium: Återbruk och hållbara flöden för material och möbler i en cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi kräver precis som alla andra affärsmodeller fungerande materialflöden och effektiv logistik. Hur skapar vi dessa långsiktiga och hållbara material- och möbelflöden för våra kunder och deras hyresgäster? Och hur kan digitala verktyg bidra till att accelerera utvecklingen?

Den 17 juni bjöd vi in SMHI och Centrum för cirkulärt byggande för att diskutera erfarenheter från våra gemensamma projekt. Vi djupdök i återbruk, och undersökte hur fastighetsägare och hyresgäster kan ta återbruk till hjälp för att tackla aktuella klimatutmaningar. Vi passade även på att samtala om hur digitala verktyg och metoder kan öka graden av återbruk i en cirkulär ekonomi.

Vi tog avstamp i Whites uppdrag att skapa attraktiva, funktionella, moderna och flexibla arbetsrum och mötesytor på SMHIs huvudkontor i Norrköping, i samband med hyresvärdens totalrenovering av byggnaderna. SMHI önskade ett inredningskoncept som återspeglar varumärket och arbetssättet, med återbruk av de befintliga möblerna som en given förutsättning och målet att 50% av inredningen ska återbrukas. Ingen övergripande om- eller nybyggnation hade gjorts sedan huvudkontoret byggdes 1975, ett hållbart faktum i sig. Hur lyckas man egentligen upprätthålla återbruksambitionen under hela projektet? Vilken roll har digitaliseringen, och kan den stödja processen i en cirkulär ekonomi?

Se webbinariet nedan.

Program

08:15 Emma Deines och Niklas Eriksson, White Arkitekter, kort introduktion till ämnet återbruk och cirkulära flöden för material och möbler.

08:20 SMHI Norrköping – ett framgångsrikt återbruksprojekt
Britt Nordberg, Projektledare SMHI
Britt beskriver SMHIs projekt ”Attraktiva lokaler”, verksamheten och sina erfarenheter från projektet tillsammans med White.

08:30 Hur lyckas man skapa attraktiva lokaler med återbruk?
Emma Deines, Inredningsarkitekt, White Arkitekter
Målbild för projektet med SMHI var funktionella, flexibla, attraktiva och inbjudande lokaler, med hållbarhet i fokus och utan att köpa en massa nytt. Har vi lyckats? Emma ger svaret.

08:40 CCBuild – samverkan för cirkulärt byggande
Carina Loh Lindholm, IVL, koordinator Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild).

Carina berättar mer om hur CCBuild arbetar för att stärka förutsättningarna för storskaligt återbruk i byggsektorn.

08:50 Digitalt återbruk
Niklas Eriksson, miljöspecialist erbjudandeägare White ReCapture

Hur kan digitalisering påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi och hur kan vi som arkitektföretag bidra? Vi fördjupar oss i ReCapture och samarbetet mellan CCBuild och White Arkitekter.

09:00 Panelsamtal
Vilka möjligheter kan samverkan och digitalisering skapa? Tillsammans diskuterar dagens inbjudna gäster hur cirkulära flöden kan bli bättre med samarbete, kunskapsdelning och ökad digitalisering.

Dela gärna!