I byggprojekt är det sällan alla aktörer levererar sina bidrag i tid. Eftersom många kostnader är tidsbundna blir projektet dyrare för kunden ju längre leveranserna drar ut på tiden. Även med välplanerade processer kan oförutsedda problem uppstå, vilket skapar ytterligare kostnader och förseningar.

Effektivisera och minska resursslöseri med smartare informationsledning

Med marknadsledande expertis digitaliserar och samordnar våra specialister byggprojekt och processer. Våra BIM-tjänster hjälper er att effektivisera era projekt, öka affärsnyttan och realisera era hållbarhetsmål genom smartare informationsledning, kollaboration och användning av data utmed hela livscykeln.

Våra tjänster inom BIM

BIM-strategi för projekt

Uppnå effektivare projekt och ökad hållbarhet med bättre informationshantering och digitala arbetssätt.

Vi erbjuder:

 • En förstudie som sätter rätt riktning
 • Effektivare projektering
 • Minskade risker inför byggnation
 • Snabbare byggnation
 • Överlämning till förvaltning

BIM-samordning

Uppnå önskade projektresultat och undvika kostsam omprojektering och resursslöseri genom effektivare samarbete och samordning. Med lång erfarenhet av BIM i projektering och hållbarhet övervinner vi komplexa utmaningar.

Vi erbjuder:

 • En hållbar och flexibel genomförandeplan
 • Digital processhantering
 • Visuell kollaboration
 • Kollisionskontroll
 • Modellbaserad klimatdeklaration

Digital förvaltning

Realisera potentialen hos digitala tvillingar genom digitalisering av byggnader och platser. Ta det första steget genom digital förvaltning av modeller. Kombinera med våra tjänster och lösningar för effektivare användning av byggnader och lokaler samt underlättande av återbruk i skala.

Vi erbjuder:

 • Reality Capture
 • Digital Twin Creation
 • Levande underhåll
 • Simulering och analys

Scan-to-BIM

Spara tid och undvika kostsamma misstag och omarbetningar, genom att säkerställa korrekt information i projekten. Reality capture – digital scanning av byggnader och miljöer – kan med fördel nyttjas i lösningar för att uppnå strategiska mål som ökat återbruk.

Vi erbjuder:

Mervärden och innovation

Kostnadsfri rapport – 6 sätt att spara tid med BIM-samordning

Upptäck hur BIM-samordning sparar tid och pengar i dina projekt. Ladda ner den kostnadsfria rapporten här.

Till rapporten

Utveckla nya produkter med oss

Dra fördel av designteam som förstår innovation och utveckling i gränslandet mellan den fysiska och digitala miljö. 

Kontakta oss!

PROJEKT I URVAL

Alla projekt

Laddar...

Fördjupning & aktuellt

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Alison Petty

Alison Petty

Arkitekt, Metodikledare kontor

Uppsala

+46 18 430 85 07