White i Halmstad fortsätter bjuda in till samtal

Delad kunskap är dubbel kunskap! Det är utgångspunkten för de rundabordssamtal som White i Halmstad arrangerat i vår. Ämnena ligger långt ifrån varandra, från energipositiva stadsdelar till ritningslösa byggprocesser, men samtalen har varit precis lika engagerade!

För oss är rundabordssamtalen ett lustfyllt sätt att träffas och diskutera aktuella ämnen som berör och engagerar. Vi får en djupare förståelse för varandras utmaningar och möjligheter och kanske lyckas vi lösa ett och annat problem på vägen! Vi vill tacka alla våra gäster som varit med oss under våren och planeringen för höstens teman är redan i full gång.

När vi samlas över kompetens- och företagsgränser och öppet delar med oss av erfarenheter och tankar går vi från samtalet lite klokare än vi kom dit.
Lotta Sundell, kontorschef

Årets första rundabordssamtal handlade om PED (Positive Energy Districts eller Energipositiva områden) och leddes av Andreas Eggertsen-Teder från White. För att skapa en PED behövs ett ”område” om minst tre sammankopplade byggnader. Områdets sammanlagda energiproduktion och energikonsumtion ska gå plus, räknat över ett helt år.  Att matcha ihop olika typer av lokaler, tex bostäder, verksamheter och industrier är därför ett framgångsrecept.

Samarbete, framförhållning och planering är ett måste! White har tagit fram tjänsten PEPP (Positive Energy Planning Process) för att skapa stöd för processen i att skapa PEDs, från start till mål. Ett organiserat arbete där gemensamma visioner och mål är en viktig pusselbit för att nå ända fram. En energikartläggning och nulägesanalys hjälper till i arbetet med att ta fram den energi- och klimatfärdplan som sätter ramarna för alla aktörer och intressenter.

Mer nyfiken på PEPP? Läs här!

Take-aways PED/PEPP

 • Börja tänka energi tidigt – som en social fråga. Låt energisamordaren vara med och lägga grunden istället för att komma in sent för att lösa problem.
 • Utmana gängse affärsmodeller!
 • Kroka arm med kraftbolagen och nätägarna.
 • Ta med gestaltningsperspektivet redan från början i processen som ett sätt att bevaka helheten.
 • Dra nytta av allas kunskaper utan att låta någon part ta över. En neutral processledare kan hjälpa till att balansera.

Det senaste rundabordssamtalet hade rubriken Skippa ritningar och bygga direkt från BIM-modell. Går det ens? I takt med att vi som projekterar och våra beställare efterfrågar mer och mer avancerade 3D-modeller så finns det Bygg- och projektledare som tar det hela vägen. De pushar projekten till att göra modellerna så detaljerade så att det går att bygga direkt från modellen och mer eller mindre skippa ritningsbunten.

Vi fick lyssna till Malin Paulsson, arkitekt på White, som berättade om Lumi i Uppsala. Ett projekt där gamla kontorslokaler förvandlats till en modern kontorsbyggnad med fokus på hållbarhet och återbruk. Vad som utmärker själva byggprocessen är att Lumi ritas samtidigt som det byggs. Fördelarna är många när modellen fungerar som bygghandling. Det kräver samtidigt en disciplin hos både projektör och entreprenör och att alla följer samma arbetsflöde. 

Läs mer om Lumi-projektet här!

Take-aways Ritningslösa byggen

 • Alla i projektet har samma info och i realtid.
 • Kan få ut massa information utan att behöva titta och mäta på olika ritningar.
 • Allt är mängdat från konsulten vid upphandling – ger jämförbara offerter.
 • När alla mängder finns framme är det lätt att göra klimatberäkningar.
 • Det är viktigt att hitta ett gemensamt arbetsflöde och en struktur för granskning.
 • Olika nivåer på digital kompetens i projektgruppen kan vara en utmaning.

Kontaktperson

Lotta Sundell

Lotta Sundell

Arkitekt, Kontorschef

Halmstad

+46 35 15 24 09

Dela gärna!