”BIM är länken mellan arkitekter och byggföretag”

Efter att i flera år ha implementerat BIM på både bygg- och ingenjörsföretag i Nederländerna tar nu den digitala strategen Jasper de Mink med sig sina talanger till Sverige och White.

Jasper de Mink är det senaste tillskottet i BIM-teamet på vår digitaliseringspraktik Digital Matter. Med sin erfarenhet från den holländska byggbranschen och sin passion för digitalisering och hållbarhet kommer Jasper att arbeta med våra kunder för att möjliggöra ett hållbart liv genom digitalisering och arkitektur.

Du har sagt att du har en mission – berätta mer!

– Efter examen som byggnadsingenjör började jag på ett byggföretag i Nederländerna och arbetade i flera positioner på företaget för att lära mig hela byggprocessen och se hur branschen fungerar. Jag märkte snabbt en diskrepans mellan de som designade byggnaderna (arkitekterna) och de som byggde dem (byggföretagen). Arkitekterna undrade ”Varför bygger ni inte som vi har designat byggnaden?”, och byggföretagen undrade ”Varför designar de inte byggnaderna så att vi faktiskt kan bygga dem?”.

Om du är i byggbranschen – BIM gör allt lättare.

Det slog mig att en länk behövdes mellan de två, och den länken är BIM. När alla arbetar i samma BIM-modell, med samma information, har alla projektintressenter samma utgångspunkt för dialog och med mer data och analys inbyggd och kring den modellen kan vi lättare koppla visionen till slutresultatet.

Jag jobbade med BIM på ett ingenjörsföretag i några år innan jag började på Dura Vermeer, ett holländskt byggföretag. Som BIM-strateg implementerade jag BIM som arbetssätt för alla projekt. Eftersom Dura Vermeer fungerade både som fastighetsutvecklare och byggföretag täcktes hela livscykeln, från preliminär design till överlämnande, till och med underhåll och drift. När jag frågade några kollegor om de ville gå tillbaka till pre-BIM-arbetssättet, med 2D-ritningar och löst hanterad information, var det otvetydiga svaret: ”Nej! Hjälp oss istället att ta detta till nästa nivå”. Om du är i byggbranschen – BIM gör allt enklare. Jag har haft en mission att hjälpa företag att nå längre genom BIM sedan dess.

Handlar BIM om projekt eller affärer?

– Både och. BIM handlar om projektverksamhet. BIM är en av språngbrädorna till att uppnå och utnyttja strukturerad data, vilket är nyckeln till hållbarhet och lönsamhet – om du gör det rätt. Data kan användas som ett verktyg för projekt men kommer också att förändra hur företag driver sin verksamhet. Lägg till visualiserad 3D-data och du aktiverar insikter och beslut som tidigare inte var möjliga. Det gör det också möjligt att bygga digitalt innan man bygger i verkligheten, minimerar fel innan de inträffar och optimerar beslut. Resultatet är bättre projekt och övergripande optimering av verksamheten.

BIM handlar om projektverksamhet. BIM är en av språngbrädorna till att uppnå och utnyttja strukturerad data, vilket är nyckeln till hållbarhet och lönsamhet – om du gör det rätt.

BIM förändrar hur projektmedlemmar och medarbetare jobbar. Vi jobbar mer effektivt, de dagliga uppgifterna blir roligare och resultaten ligger närmare våra individuella passioner och visioner. Branschen behöver förändring och BIM är förändring. Förändringar börjar ofta i det lilla, på projektnivå, men har potential att förbättra hela verksamheten. Det är här min passion ligger, i att hjälpa människor att skapa effekter för hela företaget. Jag älskar att arbeta med projektorganisationer och företagsledningar med att ta steget mot mer hållbara processer och lönsamhet.

Men för att hela branschen ska nå nästa nivå av effektivitet och produktivitet måste vi arbeta tillsammans. Därför var jag starkt engagerad i ”BIM Loket” i Nederländerna, motsvarande Sveriges BIM Alliance. Genom att arbeta med företag och experter från branschens alla hörn lyckades vi skapa nya BIM-standarder och arbetssätt. Något jag hoppas kunna fortsätta med i Sverige.

Vill du veta mer om Digital Matter och våra BIM-tjänster? Kontakta gärna Jasper de Mink vid frågor.

Dela gärna!