Visualisering, simulering och virtuella miljöer gör det lättare att välja rätt designalternativ och fatta beslut snabbare. De är viktiga medel för att skapa förståelse kring arkitektur i tidiga skeden och driver både dialog och delaktighet samt förtydligar och förenklar komplexa lösningar.

Med konsten som verktyg

Visualiserade upplevelser, som i olika grad omsluter och interagerar med målgrupperna, kan användas för att sälja in idéer, simulera beslutsalternativ och underbygga beslut tidigt i era projekt, då möjligheterna att påverka tidplan och budget är större.

På White strävar vi efter att skapa normkreativa bilder som engagerar. Med en passion för komposition, ljus och detaljer jobbar vi i alla projektskeden och storlekar – från skiss till fotorealism och från hela stadsdelar till små stugor och trädgårdar.

Visualisering är ett brett område som berör och påverkar alla. Genom att vara goda lyssnare, ta in olika perspektiv och vara skickliga på samverkan skapar vi bestående värden. Med konsten som verktyg driver vi utvecklingen för en hållbar framtid.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Daniel Hultman

Daniel Hultman

3D Grafiker

Göteborg

+46 31 60 87 95