Sveriges mest digitala byggprojekt uppmärksammas internationellt

I kontors- och labbhuset Celsius använder vi ett unikt arbetssätt där BIM-modellen laddas med så mycket information att den går att använda som enda bygghandling för hela projektet ned i minsta detalj. Resultatet blir avsevärt färre byggfel och ändringar samt en fullständig digital tvilling för framtida förvaltning. Nu är det ett av tre nominerade projekt till Building Smart Award som premierar världens mest digitala byggprojekt.

I slutänden blir det både billigare och bättre för kunden med färre kostsamma ändringar, en bättre förvaltningssituation och arkitektur med hög kvalitet i genomförandet.
Anders Tväråna, ansvarig arkitekt

Projektet är nominerat tillsammans med Byggstyrning som varit BIM-samordnare och projektledare. White spelade en nyckelroll i utvecklingen och implementeringen av de komplexa metoder som möjliggör att få ut mer värde av BIM-modellen. Till exempel har vi i Celsius utvecklat ett sätt att kunna få ut mängder och kostnader samt tagit steg på vägen mot att även kunna göra livscykelanalyser direkt från modellen. I liten skala har vi också utvecklat så kallade ”Design-to-Build”-lösningar där underlaget från BIM-modellen är så detaljerat att det fungerar för både kostnadskalkyler, produktion och montage av byggnadselement.

 

White har lång erfarenhet av digitala projekt och BIM i absolut framkant, vilket har gjort att våra arkitekter kunnat utnyttja möjligheterna som det modellbaserade arbetssättet skapar för att ge arkitekturen extra skärpa.

Celsius

Samarbetet i projektet har stärkts av att alla konsulter arbetar i samma modell. Att Celsius är helt ritningslöst betyder också att VR-glasögonen har tagit plats på granskningsmöten och att byggarbetarna navigerat i modellen på en padda istället för att läsa på papper. Alla har tillgång till samma information och förändringar i modellen syns direkt hos montörerna på bygget. Det har gett alla inblandade en större förståelse för byggnaden och mer jämlik information på vägen. Att rätt information hittar till rätt person i realtid har ökat effektiviteten och produktiviteten för alla inblandade.

Eftersom vi upptäcker problemen redan i modellen istället för på byggarbetsplatsen kan vi som arkitekter blir vi mer involverade i de justeringar som behöver göras. Då kan vi säkerställa att till exempel en förändrad rördragning inte sker på bekostnad av arkitekturen.
Anna Röjdeby, arkitekt på White

Att kunna utgå från BIM-modellen istället för utsnitt på papper för upphandling, inköp och produktion gör också att det går att få en mer exakt uppfattning om hur mycket material som kommer att krävas vilket minskar svinn, sänker kostnader och ökar hållbarheten.

 

I Celsius använder vi den fulla potentialen i våra digitala verktyg. Vi har inte ritat en modell, vi har byggt en grafisk databas. Modellen är inte bara en representation utan innehåller faktiskt all information som den färdiga byggnaden gör, det är en exakt kopia av det färdiga resultatet.

Celsius

Användning: Kontorshus med avancerade labbmiljöer

Kund: Vasakronan

BIM-samordning/projektledning: Byggstyrning

Färdigt: Hösten 2020

Lokalytor: 10 000 kvm

BTA: Ca 12 500 kvm

Miljöcertifiering: LEED Platinum

Kostnad: Ca 450 MSEK

Kontaktperson

Anders Tväråna

Anders Tväråna

Arkitekt, Kontorsledning

Uppsala

+46 18 18 38 57

Dela gärna!