Computational design skapar nya möjligheter för design och innovation. Vi utvecklar designsystem med designprocesser och verktyg som hjälper samhällsbyggare lösa komplexa designproblem snabbare och till lägre risk för projekt och affär.

Realisera fler projektpotentialer genom computational design

Vår unika erfarenhet av computational design från en lång rad projekt samt vår medverkan i forskningsprojekt inom områden som additiv tillverkning och digitala tvillingar tillför ökad affärsnytta i era projekt. Genom att integrera algoritmer och data i effektiva designprocesser hjälper vi er att övervinna komplexa design- och hållbarhetsutmaningar.

Våra tjänster inom Computational design

Konceptdesign

Utveckla nytänkande och mer informerade designkoncept snabbare. Här kan aspekter såsom konstruktionsprinciper, rörelsemönster, siktlinjer och dagsljusförhållanden analyseras samtidigt som uppdragets grundprinciper formas.

Vi erbjuder:

 • Informerade designkoncept
 • Effektivare modellering
 • Skräddarsydda lösningar

Designutveckling

Möjliggör komplex design, hållbarhet och kostnadseffektivitet på en ny nivå – och till lägre risk. Med vår tjänst för designutveckling förändrar vi designprocessen. Vi automatiserar delar av processen och genererar fler designalternativ snabbare – informerade ur fler dimensioner. Vi kortar också ner tiden för designbeslut med kollaborativa beslutsprocesser.

Vi erbjuder:

 • Designkoordination
 • Många designvarianter
 • Skräddarsydda lösningar
 • Informerad design

Design för tillverkning

Realisera mer komplex design och uppnå sänkta kostnader och minskat resursslöseri – genom att utgå från produktionsförutsättningarna tidigt i processen. På så sätt kan vi rationalisera och automatisera tillverkning och montage.

Vi erbjuder:

 • Fysisk prototypframställning
 • Beredning för tillverkning
 • Beredning för montage
 • Dokumentation för produktion

Forskning och utveckling

Forskning och affärsnytta i ett sammanhållet kretslopp

Vår medverkan i forskningsprojekt inom områden som additiv tillverkning och digitala tvillingar tillför ökad affärsnytta i våra uppdrag. Samtidigt som vi bidrar till att möta de mest aktuella samhällsutmaningarna.

Läs mer om Dsearch och vår forskning

PROJEKT I URVAL

Alla projekt

Laddar...

Fördjupning & aktuellt

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!