Studenthuset Campus Valla i Linköping vinner Årets Bygge

Vinnare av Årets Bygge 2020 är Studenthuset Campus Valla i Linköping. Det stod klart idag när det prestigefyllda priset delades ut till samhällsbyggnadssektorns främsta projekt. Studenthuset har ritats av White för Akademiska Hus med Peab Sverige som entreprenör.

Bland tio nominerade projekt var det Studenthuset Campus Valla i Linköping som tog hem segern i tävlingen om de bäst genomförda projekten som branschen har presterat under det gångna året. Studenthuset har certifierats enligt Miljöbyggnad Guld och taket är utrustat med solceller.

De ambitiösa klimatmålen, en tydlig vision och process där vi tillsammans har arbetat aktivt med kostnadsstyrningen har varit viktiga framgångsfaktorer i projektet. Att Studenthuset tilldelas branschens tyngsta pris och verkligen uppskattas av studenterna är det finaste betyg som går att få.
Linda Mattsson, ansvarig arkitekt på White

Studenthuset är med sina 1000 studieplatser en identitetsskapande byggnad för hela campus och en attraktiv mötesplats med högsta hållbarhetsprofil. Lösningarna har baserats på Whites praktiknära forskning för att skapa en kreativ miljö som sätter omtanke om människan främst. Dagsljussimuleringar har varit vägledande i utformningen av rummen och valen av material och parametrisk design användes för att skapa den karaktärsfulla röda fasaden som är energieffektiv och ger optimala ljusförhållanden. Läs mer om projektet.

Juryns motivering

En tydlig gemensam vision, följd av samverkan mellan alla aktörer, har präglat genomförandet. Projektet har genomsyrats av innovativa lösningar, där bland annat BIM-projektering och parametrisk design har använts på riktigt. En mycket tydlig kostnadsstyrning har möjliggjort den låga byggkostnaden. Vinnaren har fått högst betyg inom samtliga av Årets Bygges bedömningskriterier. Arbetsglädje, stolthet och gott ledarskap har bidragit till att Studenthuset i Linköping nu kan titulera sig som vinnare av Årets Bygge 2020.

Årets Bygge arrangeras av tidningen Byggindustrin och omfattar byggprojekt som har färdigställts i Sverige under 2019. Juryn gör i sin bedömning en sammanvägning av hur väl projekten uppfyller de fem huvudkriterierna samverkan, teknik/innovationer, tid/kvalitet/budget, hållbarhet och säkerhet. Läs mer om priset.

Fakta Studenthuset Campus Valla

Byggherre: Akademiska Hus. Byggentreprenör: Peab Sverige. Hyresgäst: Linköpings Universitet. Arkitekt: White Arkitekter. Byggtid: Maj 2017 – augusti 2019. Bruttoarea: 16.400 m2. Totalkostnad: 460 miljoner kronor. Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Guld.

Dela gärna!