Arkitektur har alltid varit en komplex process då den måste vara kostnadseffektiv och funktionell, ge komfort och välbefinnande, inspirera och förkroppsliga våra värderingar. Klimatförändringarna har ökat komplexiteten ytterligare – den byggda miljön måste radikalt minska sin klimatpåverkan och kunna prestera i framtida osäkra klimatscenarion.

Optimera för hållbarhet informerad av digital analys och data

Digital analys och digitala verktyg gör det möjligt för oss att enkelt och effektivt övervaka och optimera flera aspekter och lösa komplexa problem. Våra tjänster inkluderar bland annat dags- och solljussimuleringar, energiberäkningar, analyser av vind, termisk komfort och mikroklimat, livscykelanalyser samt klimatkalkyler.

Värden för er

Hälsa & välbefinnande

Skapa arkitektur som ökar komfort och välbefinnande – och följer byggregler och certifieringssystem.

Vi hjälper er med:

 • Dagsljus, solljus, utblick och bländning
 • Termisk komfort för sommar och vinter
 • Akustisk komfort och bullerkontroll

Klimatpåverkan

Minimera projekts klimatpåverkan genom att använda naturbaserade lösningar, producera förnybar energi, upprätthålla lokala ekosystem, minska energianvändningen och återanvända byggmaterial.

Vi hjälper er med:

 • Minska materials CO2-avtryck: kalkyl, återbruk och kollagring
 • Energieffektivisering och förnybar energi
 • Biodiversitet och ekosystem

Klimatanpassning

Skapa motståndskraftig arkitektur anpassad för framtida extremväder som extremvärme eller -kyla, kraftigt regn, starka vindar eller höga nivåer av luftföroreningar.

Vi hjälper er med:

 • Dagvattenhantering och översvämningsrisk
 • Mikroklimat och vindkomfort/-risk
 • Luftkvalitet och naturlig ventilation

Våra tjänster inom Digital hållbarhet

Analyser i tidiga skeden

Arbeta tids- och kostnadseffektivt och undvik kostsamma misstag genom att verifiera prestanda av olika hållbarhetsaspekter från första designskissen.

Vi erbjuder:

 • Förenklade metoder anpassade för tidiga skeden
 • Kostnads- och tidseffektivitet
 • Analyser på stadsbyggnadsskala
 • Erfaren support

BIM-integrerad analys

Optimera designprestanda och minimera kostnaderna med hjälp av BIM-integrerad analys i realtid.

Detta gör vi:

 • Kontinuerlig utvärdering av prestanda
 • Upptäck fel och brister i tid
 • Jämför och förbättra med informed design
 • Sömlös BIM-integration

Verifiering mot krav

Med högkvalitativa analyser, beräkningar och support hjälper vi er att verifiera föreslagna lösningar mot specifika krav, regelverk, certifieringssystem och standarder.

Vi erbjuder:

 • Specialiserad expertis
 • Kontinuerlig support
 • Internationell erfarenhet

Avancerad simulering

Säkerställ utmärkta projektresultat och undvik kostsamma misstag genom avancerade state of the art-analyser.

Vi erbjuder:

 • Parametrisk optimering
 • Icke-standardiserade lösningar
 • Innovativa teknologier

Wise Daylight – Verktyg för dagsljusberäkning

WISE_daylight hjälper till att utvärdera efterlevnad av svenska dagsljuskrav i tät bebyggelse och stadsutvecklingprojekt. Verktyget ger arkitekter och stadsplanerare möjlighet att i tidiga skeden utvärdera och jämföra stadsutvecklingsprojekt med hänsyn till dagsljustillgång.

Läs mer om Wise Daylight

PROJEKT I URVAL

Alla projekt

Laddar...

Fördjupning & aktuellt

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Viktor Sjöberg

Viktor Sjöberg

Miljöspecialist, Tjänsteägare digital hållbarhet / Stf gruppchef

Stockholm

+46 8 402 26 22

 

Relaterade tjänster

Klimatneutralitet | BIM | Computational design | White ReCapture