BIM från idé till transformation

White har sedan länge varit i framkant inom digitalisering av byggprojekt och processer. Våra BIM-tjänster bidrar med marknadsledande expertis och lösningar till de mest komplexa utmaningar, som hjälper dig att effektivisera, realisera fler affärsnyttor samt digitalisera för framtiden.

Vi erbjuder BIM-strategisk rådgivning och processledning, BIM-samordning, förvaltning av digitala tvillingar samt lösningar som tar nyttan av reality capture till nästa nivå av affärsnytta och hållbarhet.

quote
Vi kombinerar designtänkande med förståelse för kund och affär. Ett angreppssätt som stärker det ekonomiska resultatet och för med sig nya möjligheter.

BIM-strategi för projekt

Våra BIM-strategiska tjänster hjälper dig realisera möjligheterna av digitalisering utmed projektets livscykel. Genom ett strategiskt angreppssätt tillgodoses dina behov samtidigt som de skapar nya möjligheter.

Du kan förvänta dig:
– En förstudie som sätter rätt riktning
– Effektivare projektering
– Minskad risknivå inför byggnation
– Snabbare byggnation
– Effektivare överlämning till förvaltning

BIM-samordning

Våra BIM-samordningstjänster hjälper dig att uppnå önskade projektresultat och undvika kostsam omprojektering genom förbättrat samarbete och sänkt risknivå.

Du kan förvänta dig:
– Professionell kollisionskontroll
– Digital processhantering
– Mer hållbart och flexibelt projektgenomförande
– Visuellt samarbete (tillval)

Digitala tvillingar

Vi hjälper dig realisera potentialen i digitala tvillingar och öka avkastningen på dina tillgångar, med ett angreppssätt som levererar affärsnytta i varje steg.

Du kan förvänta dig:
– Reality Capture
– BIM relationsmodeller
– Operativ kompatibilitet
– Levande modellunderhåll
– Simulering och analys
– Rådgivning kring strategi och plattform

Reality Capture +

Med våra Reality Capture-lösningar – Reality Capture + – sparar du inte bara tid och undviker kostsamma misstag och omarbetningar genom att säkerställa korrekt information i dina projekt. Dessutom uppnår du fler effekter i din affär, minskar klimatpåverkan och accelererar digitaliseringsresan, genom att kombinera digitalisering av byggnader med domänexpertis och analys.

Läs vidare om vår mest populära Reality Capture-lösning, ReCapture för återbruk »

ReCapture för Återbruk

ReCapture för Återbruk är en Reality Capture + lösning som underlättar för dig att nå önskade hållbarhetsmål för projekt och fastighetsbestånd genom återbruk av byggdelar och inredning i skala. Samtidigt får du digitala representationer av dina byggnader.

Du kan förvänta dig:
– 3D-bild och BIM-modeller
– Återbruksinventering
– Hållbarhetsexpertis och metodik
– Värdemodellering
– Underhåll av digitala tvillingar (tillval)
– Överblick av fastighetsbeståndets återbrukspotential (tillval)

Läs mer om ReCapture för återbruk »

 

Digitalisering för hållbara byggda miljöer

Digitalisering och hållbarhet är hörnstenar i det paradigmskifte som ökar förändringstakten i våra samhällen. Detta skifte förändrar bygg- och fastighetsbranschen i grunden. Vi hjälper organisationer, som förverkligar och förvaltar byggda miljöer, realisera hållbara resultat i projekt och affär genom digitalisering, design och data. Läs mer om vårt digitaliseringserbjudande och våra förmågor »

Kontakt

Alison Petty

Gruppchef

Arkitekt

Uppsala

alison.petty@white.se

+46 18 430 85 07

English
Svenska