Värdeskapande fastigheter och lokaler

Värdeskapande fastigheter och lokaler

En mix av vårdverksamheter kan generera synergier som främjar vården och folkhälsan. Pandemin har förändrat våra rörelsemönster – tidigare oattraktiva lägen har fått nytt liv samtidigt som nya beteenden har tomställt lokaler. Med innovativa lösningar kan lokaler ställas om och möta det växande behovet av både närhet och flexibilitet.

Vi erbjuder kvalificerad rådgivning som hjälper er att ta till vara på möjligheter genom att utveckla och anpassa befintliga fastigheter för vårdens och medborgarnas nya behov. En starkare vård för samhället – och en starkare affär för er.

Vi hjälper er att hitta rätt kombination av verksamheter som berikar varandra och genom att förstå deras värde skapar vi ett trovärdigt och attraktivt erbjudande som möjliggör vårdhubbar för vårdens aktörer.

 

När vi ritar miljöer för vården är det alltid med människan i centrum. Patienter, personal och anhöriga. De som behöver hjälp och de som är där för att hjälpa. Med ett helhetsperspektiv på människors hälsa, nytänk kring tillgänglighet, lokalisering och samarbeten skapas synergier som i slutänden är till nytta för hela samhället. Med rätt gestaltning kan vi dra nytta av rummets förmåga att bidra till hälsa och höja den upplevda kvaliteten på vården.

 

Kostnadsfri omvärldsbevakning

Är du intresserad av en konstadsfri omvärldsbevakning där vi också kan diskutera era möjligheter? Mejla dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!*

 

Erbjudande: Värdeskapande fastigheter och lokaler

Ett lyckat projekt börjar med ett väl underbyggt underlag som klargör förutsättningar och möjligheter.

 

Detta gör vi:

  • Vi skapar byggnader som möjliggör vårdhubbar för vårdens aktörer.
  • Vår kunskap om en levande stadsbyggnad säkerställer attraktiv lokalisering i tidiga skeden.
  • Vi hittar rätt kombination av verksamheter som berikar varandra och genom att förstå deras värde skapar vi ett trovärdigt och attraktivt erbjudande.
  • Pågående pandemi har ritat om spelplanen i staden och det krävs nytänkande för att skapa liv i tomma lokaler på gatuplan. Vi prövar möjligheterna för en ny sorts verksamhet i en planskiss eller visualisering.

 

Vi jobbar nyfiket och vår process börjar alltid med att lyssna på er.

  

Vår process:

  • Sker stegvis där varje del går att göra för sig. Vi anpassar oss efter era mål, visioner och behov, i den takt som passar er.
  • Fokuserar på lösningsinriktad dialog. Tillsammans analyserar, prövar och utvecklar vi potentialen i en fastighet utifrån våra respektive kompetensområden.
  • Fokuserar på det riktigt tidiga skedet, så kallad exploateringsutredning.
  • Tillsammans analyserar vi fastighetens möjligheter och testar era lokaler mot ett specifikt eller fiktivt program för vårdverksamhet.
  • Tillsammans med en intresserad hyresgäst kan vi sedan i ett tidigt skede anpassa lokalerna för deras verksamhet.

Vi sammanställer resultatet i ett underlag som passar för en tidig dialog med potentiella hyresgäster.

Kontakta oss!

Cristiana Caira

Cristiana Caira

Arkitekt

Göteborg

+46 31 60 87 77

Charlotte Ruben

Charlotte Ruben

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 26 28

Hälsans arkitektur

Vård, hälsa och omsorg är i fokus nu kanske mer än någonsin. Pandemin synliggör brister och accelererar förändring. Utmaningarna är mycket stora men när vårdbehovet växer skapas också nya möjligheter till innovation inom stadsbyggnad, fastighetsutveckling och effektivisering av vårdens lokaler. Läs mer »

Läs mer

BÄTTRE VÅRDMILJÖ NÄR BARNEN FÅR BESTÄMMA

På White tycker vi att det är självklart att barnen ska få vara med och skapa rummen de själva ska vara i. Men hur går det till? När Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg skulle byggas om använde vi lek och samtal för att fånga barnens perspektiv och lät deras önskningar vägleda utformningen. Läs mer »

Läs mer

* Genom att skicka dina kontaktuppgifter till oss godkänner du våra integritetsriktlinjer.

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...