Två White-projekt nominerade till Vårdbyggnadspriset

Ledplastikcentrum Bromma sjukhus och Drottning Silvias barnsjukhus har båda chansen att vinna Vårdbyggnadspriset 2023. Det prestigefulla priset delas ut av Forum Vårdbyggnad och uppmärksammar goda exempel inom arkitektur, premierar innovativ vårdmiljö och framhåller goda processer.

Att skapa vackra och funktionella vårdmiljöer med hög hållbarhetsprofil kräver innovativa lösningar, erfarenhet och kunskap om vårdens komplexa processer och föränderliga behov. Vi är därför mycket stolta att Ledplastikcentrum och Drottning Silvias barnsjukhus, två projekt där just detta varit av största vikt, nu är två av fem nominerade projekt i kategorin ”Rum för vård” på Vårdbyggnadspriset 2023. Vinnaren utses den 16 november på Forum Vårdbyggnads höstkonferens.

Vi är otroligt glada över att två av våra vårdprojekt är nominerade till detta prestigefyllda pris i hög konkurrens. Ledplastikcentrum och Drottning Silvias barnsjukhus representerar viktiga aspekter för framtidens vårdmiljöer, nämligen ombyggnad av befintliga miljöer och högteknologisk vård i samspel med läkande miljöer.
Charlotte Ruben, arkitekt och marknadsansvarig för vård & hälsa på White

– Projekten är resultat av vår samlade kunskap och goda samarbeten där människans och vårdens behov har fått stå i centrum, fortsätter Charlotte Ruben.

Ledplastikcentrum Bromma sjukhus

Ledplastikcentrum
Genom den nya verksamheten har vi tagit tillvara på och utvecklat befintliga miljöer på Bromma sjukhus till en toppmodern operationsmiljö för höft- och knäledsplastiker. Resultatet är avancerade behandlingsmiljöer med en harmonisk och sammanhängande atmosfär som präglas av dagsljus, omsorgsfulla detaljer, konst och ett väl avstämt kulör- och inredningskoncept. Något som bidrar till såväl en avkopplande miljö för patienter som en avstressande och välorienterad arbetsmiljö för personalen.

Projektet är ett gott exempel på hur en äldre byggnad kan återbrukas och anpassas till en effektiv och attraktiv vårdmiljö med nybyggnadskänsla som är hållbar över tid. Detta trots utmaningar som den gamla stommen från 1971 och de låga bjälklagshöjder (3,3 m).

Genom att bevara byggnaden gynnas berättelsen om platsens historia samtidigt som transformationen möter några av de största hållbarhetsutmaningarna vi står inför.
Charlotte Ruben, ansvarig arkitekt, White

– Att vi tillsammans med Vectura, Skanska och övriga konsulter lyckats med detta samtidigt som vi skapat en toppmodern och omsorgsfull miljö som får personalen att trivas och bidrar till patienternas välbefinnande gör oss extra stolta över projektet och nomineringen, fortsätter Charlotte Ruben.

Drottning Silvias barnsjukhus

Drottning Silvias barnsjukhus
På uppdrag av Västfastigheter har vi utformat Drottning Silvias barnsjukhus vid Östra sjukhuset i Göteborg. Med ledord som lekfullhet, tryggt och professionellt är barnsjukhuset en plats som kombinerar lek och allvar. Resultatet är en vårdmiljö där högteknologisk och banbrytande vård samspelar med busiga konstverk och lekfulla kulörer.

Under projektets gång bjöds barnen på sjukhuset och deras anhöriga in för att tycka till kring utformningen. I både spontana möten i entrén och playshops (workshop med lek som verktyg) fångades barnens perspektiv och önskemål upp. Ett resultat av detta är husets glada färgskala. Varje patients rum har en egen entrékulör vilket gör det lätt för barnen att hitta till sitt rum samtidigt som det också underlättar för personalen.

Även personalen var delaktiga och engagerades i skapandeprocessen. Verksamhetens visionsdokument lade grunden till en gemensam process där personal och övriga i projektet kom överens om vad som var viktigt i den nya byggnaden. Värdeord som hölls levande under hela projektet av samtliga aktörer, Västfastigheter, SU/Östra sjukhusets barnverksamheter, NCC och konsulter.

De unga patienterna och deras anhöriga bor ofta på Drottning Silvias barnsjukhus under en lång tid, månader och ibland år. Vi har velat möjliggöra ett fungerande vardagsliv för dem – varmt och ombonat – i kombination med den högteknologiska miljön på sjukhuset.
Krister Nilsson, ansvarig arkitekt, White

– Samtidigt har vi jobbat hårt för att all personal ska få en riktigt bra arbetsmiljö, en fråga som välförtjänt kom fram i rampljuset under pandemin. Drottning Silvias barnsjukhus visar en helt ny typ av personalmiljöer i vårdbyggnadssammanhang. Det känns väldigt fint att vårt gemensamma arbete uppmärksammas av juryn för Vårdbyggnadspriset, fortsätter Krister Nilsson.

Nominering - Ledplastikcentrum, Bromma sjukhus

Den nominerade präglas av en hög ambition som avspeglar sig i allt; materialval, miljö och omsorg kring detaljer. Japanska jalusier skapar ett poetiskt ljus i vårdrummen och fungerar som insynsskydd. En genomtänkt färgsättning samspelar med frekventa inslag av trä i väggar och fast inredning och det medvetna belysningskonceptet bidrar till en alltigenom behaglig miljö.   

Interiören har kakelsättning i spirituella mönster och fina specialdesignade receptionsdiskar i trä – sobert, elegant och tidlöst. Stor respekt för befintliga förutsättningar, som till exempel utmaningen med låga våningshöjder, har präglat både lokalutformning och disposition. Angreppssättet har varit ”laga efter läge”, men med många uppnådda kvaliteter tack vare nära och effektivt samarbete med verksamheten. Det har alstrat bra logistik med stort flöde av patienter, korta framgångsrika vårdförlopp och en tät klinik som är full av liv. Hög produktion på liten yta! 

Som helhet förmedlar Ledplastikcentrum vård av högsta kvalitet kombinerad med mänsklig omsorg. Ett utmanande exempel på ombyggnad av befintliga lokaler för högteknologisk verksamhet.

Nominering - Drottning Silvias barnsjukhus

Den nominerade är ett sjukhus i sjukhuset, en på samma gång tydlig, klar och glad byggnad. En spirituellt utformad glasgång är en självklar länk mellan det befintliga barnsjukhuset och det nya. Inget har sparats på eller lämnats åt slumpen i denna samlade, konsekvent och skickligt genomförda arkitektur. Exteriören är stringent uppdelad i lager som symboliserar byggnadens olika innehåll och verksamheter. De kulörta banden i fasaden ger ett lekfullt intryck, som förs vidare och förstärks i interiören.  

Möbler, fast inredning, konst och väggar ger barnsjukhuset liv med hjälp av ljusboxar samt nischer. Ljusgården är ett rum för vila och kontemplation och är dessutom klimatsmart. Den har termiska egenskaper så att byggnaden får minskad värmeförbrukning. De offentliga rummen ger ett ombonat intryck, med väl avvägd geometri och form och en skala som fungerar. Materialmöten och detaljer är sparsamt utförda – specialkulör på golvmattor landar säkert och ger ton till övrig färgsättning. Överallt är barn-, närstående- och personalperspektivet väl omhändertaget.  

Drottning Silvias barnsjukhus är ett högteknologiskt, familjevänligt palazzo som kan visa vägen för nya barnsjukhus internationellt.

Kontakt

Charlotte Ruben

Charlotte Ruben

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 26 28

Krister Nilsson

Krister Nilsson

Arkitekt

Göteborg

+46 31 60 86 97

Dela gärna!