DeepDive: Nyckelfaktorerna för att lyckas med ett sjukvårdsprojekt

Förutom att vara hållbara och flexibla när de står färdiga, behöver sjukhus under projektets gång anpassa sig till såväl omvärldens som vårdens utveckling. Kjell Nyberg och Paula Block Philipsen har arbetat med vårdbyggnaderna på Nya sjukhusområdet Malmö sedan start. Om två år, drygt tio år efter projektets början, kommer det att stå klart. Här berättar de om komplexiteten och nyckelfaktorerna för att ett projekt ska lyckas genom hela resan.

White har samarbetat med Region Skåne och Skånes Universitetssjukhus i Malmö under flera decennier. När arbetet med att omvandla Nya sjukhusområdet Malmö (NSM) startade 2015, fick vi en betydande roll i att definiera omfattningen, ta fram en fastighetsutvecklingsplan och helhetsplan över sjukhusområdet med fokus på evidensbaserad design, hållbarhet och grönska. Som en del av projektet ingår dessutom uppförandet av två nya vårdbyggnader i hjärtat av sjukhusområdet.  

Vi har bidragit med en helhetssyn och har stor erfarenhet av både transformation och vårdmiljöer. Genom att vara med redan i början av projekten kan vi visa de möjligheter som finns – för vården och människorna naturligtvis, men även för staden.
Paula Block Philipsen, arkitekt på White Arkitekter.

I sådana här projekt, inte minst när det gäller NSM, är vi med i alltifrån stadsplaneringen till inredningen av sjukhusen, säger Paula.

Vårdprojekt är komplexa och spänner ofta över omkring tio år. Med andra ord hinner mycket hända under projektens gång. Ett sjukvårdsprojekt behöver därför möta de krav på utveckling och förändring som vården ständigt befinner sig i och måste förhålla sig till. 
 

Vårdmiljöerna behöver kunna anpassas efter såväl vårdens, som omvärldens och teknikens ständiga förändringar – både under pågående projektering och för att vara långsiktigt hållbara.
Kjell Nyberg, ansvarig arkitekt på White Arkitekter.

– Här har vi arkitekter en viktig roll. Det som tas fram i början av projektet behöver vara ”up to date” även när verksamheten flyttar in ett decennium senare, säger Kjell.

En annan förändring som alltid behöver tas i beaktning vid projekt som detta är kostnadsöversyn och justeringar.   

– I sådana här stora projekt är kostnadsstyrning A och O och det krävs i princip alltid  flera anpassningar under projektets gång. Där är det viktigt att ha en bra insikt i hur vi kan prioritera och tänka om kring funktion, utformning och material när det behövs, säger Paula. 

 Vad är då viktigt att tänka på vid utvecklingen av stora vårdprojekt? 

För att kunna möta förändringar och hålla en röd tråd över tid är det extra viktigt med kontinuitet genom hela projektet och att projektteamet har gedigen kunskap kring vårdmiljöer i allmänhet och projektet i synnerhet. På så sätt går det att hitta de bästa lösningarna för situationen.
Kjell Nyberg, ansvarig arkitekt på White Arkitekter.

Det gör det också enklare att ta vara på de erfarenheter och slutsatser som dras i slutskedet och som kan vara viktiga att ha med sig i framtida projekt, säger Kjell.

– När det gället NSM har vi också, i samverkan med Region Skåne och Skanska, varit med redan tidigt i inledande skede, vilket inneburit ett gemensamt ansvar att driva projektet tillsammans från idéfas till överlämning. Det har varit en stor fördel, säger Paula.  

Läs mer om projektet Nya sjukhusområdet Malmö:  

Läs mer om Nya sjukhusområdet Malmö >  

Läs mer om helhetsplanen > 

 

Kontakt

Kjell Nyberg

Kjell Nyberg

Arkitekt

Malmö

+46 40 660 93 46

Paula Block Philipsen

Paula Block Philipsen

Arkitekt

Malmö

+46 40 660 93 11

 

Dela gärna!