Inflyttning på Nya sjukhusområdet i Malmö

Efter flera år av byggarbete har Region Skånes modernisering av sjukhusområdet i Malmö nått en viktig milstolpe. Den norra delen av den nya vårdbyggnaden, byggnad 35, som består av 37 000 kvadratmeter och innehåller bland annat vårdavdelningar, mottagningar, operation och intensivvård har nu nått slutfasen i byggprocessen.

När Region Skånes arbete med att omvandla Nya sjukhusområdet Malmö (NSM) startade tilldelade regionen oss uppdraget att rita två nya vårdbyggnader. De nya byggnaderna förenar sinnlig och hållbar arkitektur med den senaste kunskapen om dagsljus, miljö och energi och ligger i själva hjärtat av sjukhusområdet. 2018 gick byggstarten av stapeln. Nu står den första etappen redo för nästa stora steg och arbetet med att göra lokalerna redo för inflyttning har påbörjats.

Tack vare ett nära samarbete mellan Region Skåne och samtliga samarbetspartners har NSM nått en viktig milstolpe. Det har varit mycket inspirerande och givande av att vara en del av samarbetet som präglats av gedigna insatser, höga ambitioner och ett stort engagemang. Nu ser vi fram emot att följa färdigställandet av NSM.
Kjell Nyberg, ansvarig arkitekt, White Arkitekter

Ett viktigt mål i projektet har varit att skapa förutsättningar för en personcentrad vård med patientens medverkan, individuella behov och preferenser i fokus.  Förutom flexibla undersökningsrum och enkelrum på vårdavdelningarna visar sig detta i den välkomnande miljön där färgsättning, belysning och skyltning gör det lätt att ta sig runt och hitta rätt i byggnaden.

Att vårdavdelningarna endast innehåller enkelrum bidrar dessutom till såväl ökad patientsäkerhet som integritet. Det minskar riskerna för smittspridning och möjliggör att patienter kan prata ostört med personal men också med anhöriga som är på besök.
Kjell Nyberg, ansvarig arkitekt, White Arkitekter

Grönska har en positiv inverkan på tillfrisknad och har därför varit en viktig utgångspunkt i utvecklingen av NSM. Sjukhusområdets unika gröna miljöer som består av knappt 80 trädarter och över 700 träd har därför spelat en central roll. Tack vare sjukhusområdets citynära läge spelar de nya vårdbyggnaderna en viktig roll i utvecklingen att väva samman sjukhusområdet med resten av staden. Byggnadens nedre delar har fasader av keramik och skiffer. Här bedrivs tekniskt avancerad vård, exempelvis operationer. De övre delarna, där patienter ska tillfriskna och återhämta sig, har fasader av glas och aluminium. Här finns goda möjligheter att optimera dagsljus och erbjuda storslagen utsikt över omgivningens grönska.

De nya sjukhusbyggnaderna i Malmö är planerade att stå klara 2025. Här kan du läsa mer om NSM.

Helhetsplan Malmö sjukhusområde
Förutom de nya vårdbyggnaderna arbetar vi även med helhetsplanen för utemiljön. Helhetsplan Malmö sjukhusområde är ett omfattande planeringsdokument som hanterar hela Malmös sjukhusområdes yttre miljö och dess integration med staden i stort.

Kontaktperson

Kjell Nyberg

Kjell Nyberg

Arkitekt

Malmö

+46 40 660 93 46

Dela gärna!