White är med och utvecklar Stockholms stadsbiblioteks interiöra miljöer

Snart 100 år efter invigningen av Stockholms då modernaste bibliotek är det nu dags för stadsbiblioteket att förnyas. White har fått det prestigefyllda uppdraget att som inredningsarkitekt utveckla miljöerna för att möta dagens och morgondagens behov. Med fokus på ökad tillgänglighet och nya ytor för barn och unga har vi inlett ett samarbete med erkända barnkulturdesignern Annika Gannby.

Stockholms stadsbibliotek invigdes 1928 och förklarades 2017 som byggnadsminne med synnerligen höga kulturhistoriska värden. Den ikoniska byggnaden är gestaltad av Gunnar Asplund och tar årligen emot över en miljon besökare. Biblioteket är dock i behov av att optimeras och de publika miljöerna behöver anpassas för dagens biblioteksservice. Särskilt angeläget är en utökning och en anpassning av ytor för den prioriterade målgruppen barn och ungdomar.

Workshop Stockholms stadsbibliotek. Foto: Annika Gannby

Vi har fått förtroendet att förädla de publika ytorna inne på biblioteket, med fokus på den diversifierade målgruppen barn och ungdomar 0–18 år. Med återbruk i fokus ska välplanerade, utökade och anpassade ytor öka tryggheten i barnens bibliotek och möjliggöra för ännu fler aktiviteter. Stor vikt läggs vid barns lika värde och icke-diskriminering där utgångspunkten är FN:s barnkonvention. För att säkra och omhänderta byggnadens kulturhistoriska värden kommer fast inredning, snickerier och konst skyddas och restaureras.

Vi är mycket stolta över möjligheten att varsamt få förvalta och förfina de kulturhistoriska miljöerna inne på Stockholms stadsbibliotek.
Johan Björkholm, ansvarig inredningsarkitekt på White

– Utan att tumma på befintliga värden ska barn- och ungdomsavdelningen utvecklas och lyftas för att ge framtidens barn ett rikare inre liv med berättelsens kraft. För att trygga de ungas perspektiv är Annika Gannby, som barnkulturdesigner en viktig del. Arkitektur och inredning för unga är en naturlig del av vårt stora engagemang för att värna hållbarhet och det arv vi lämnar efter oss till våra barn, fortsätter Johan Björkholm.

I uppdraget ingår även nya miljöer för caféverksamheten, fler och anpassade WC, ytor för barnvagnar och scenlösningar samt administrativa ytor.

Kontaktperson

Johan Björkholm

Johan Björkholm

Inredningsarkitekt, Ställföreträdande gruppchef

Stockholm

+46 8 402 26 86

Dela gärna!