Framtidens nära vård

Framtidens nära vård

För att kunna leverera god vård till alla behöver vård- och omsorgsmiljöer utvecklas samtidigt som sjukvården effektiviseras. Primärvården har en stor möjlighet att ta sig an en större del av vårdaffären och integrera hälso- och friskvården som en självklar del.

Vi erbjuder kvalificerad rådgivning som hjälper er att tolka ert varumärke i fysisk gestaltning och hitta rätt kravställning på lokalerna. Att hitta rätt läge i staden där kunderna finns och där ni kan hitta synergier med andra aktörer.

När vi ritar miljöer för vården är det alltid med människan i centrum. Patienter, personal och anhöriga. De som behöver hjälp och de som är där för att hjälpa. Med rätt gestaltning kan vi dra nytta av rummets förmåga att bidra till hälsa och höja den upplevda kvaliteten på vården.

 

Med ett helhetsperspektiv på människors hälsa, nytänk kring tillgänglighet, lokalisering och samarbeten skapas synergier som i slutänden är till nytta för hela samhället. Det är vår stora möjlighet!

 

Kostnadsfri omvärldsbevakning

Är du intresserad av en konstadsfri omvärldsbevakning där vi också kan diskutera era möjligheter? Mejla dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!*

 

Erbjudande: Framtidens nära vård

Ett lyckat projekt börjar med ett väl underbyggt underlag som klargör förutsättningar
och möjligheter med ert varumärke och er verksamhet som utgångspunkt.

 

Detta gör vi i dialog med ert och vårt nätverk:

 • Vi hjälper er att hitta rätt – rätt kravställning på lokalerna, rätt läge i staden där kunderna finns, rätt läge för synergier med andra aktörer som apotek, äldreboenden eller friskvårdsverksamheter.
 • I dialog mer er utformar vi lokaler med rumsliga förutsättningar för att bedriva en effektiv verksamhet
 • Tillsammans hittar vi den optimala dimensioneringen och skräddarsyr lokaler som kan hjälpa er att bedriva verksamheten på det sätt ni vill.
 • Vårt erbjudande är en process i två tydligt definierade och fristående steg;
  1. Koncept för utformning.
  2. Inplaceringstester i en eller flera fastigheter.

 

Vår process:

 • Sker stegvis där varje del går att göra för sig. Vi anpassar oss efter era mål, visioner och behov, i den takt som passar er.
 • Fokuserar på lösningsinriktad dialog. Vi tar fram ett skräddarsytt konceptprogram i tät dialog med dig som kund, din verksamhet och dina medarbetare.
 • Konceptprogrammet sätter tonen för utformning/gestaltning. Det definierar verksamhetsbehovet och kan utnyttjas vid såväl nyetablering som utveckling av befintliga etableringar.
 • Testa olika erbjudna lokaler/fastigheter mot konceptprogrammet. Vilken lokal är optimal? 
 • Efter val av lokal – implementera konceptprogrammet i planlösnings- och möbleringsskisser och produktbeskrivning för en första bild av era framtida lokaler och underlag för kostnadsbedömning, kontakt med fastighetsägaren och hyresgästanpassning

Lösningar och kostnader definieras stegvis så beslut om nästa steg kan fattas på trygga grunder.

Kontakta oss!

Cristiana Caira

Cristiana Caira

Arkitekt

Göteborg

+46 31 60 87 77

Charlotte Ruben

Charlotte Ruben

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 26 28

Hälsans arkitektur

Vård, hälsa och omsorg är i fokus nu kanske mer än någonsin. Pandemin synliggör brister och accelererar förändring. Utmaningarna är mycket stora men när vårdbehovet växer skapas också nya möjligheter till innovation inom stadsbyggnad, fastighetsutveckling och effektivisering av vårdens lokaler. Läs mer »

Läs mer

BÄTTRE VÅRDMILJÖ NÄR BARNEN FÅR BESTÄMMA

På White tycker vi att det är självklart att barnen ska få vara med och skapa rummen de själva ska vara i. Men hur går det till? När Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg skulle byggas om använde vi lek och samtal för att fånga barnens perspektiv och lät deras önskningar vägleda utformningen. Läs mer »

Läs mer

* Genom att skicka dina kontaktuppgifter till oss godkänner du våra integritetsriktlinjer.

Dela gärna!