När vi ritar miljöer för vården är det alltid med människan i centrum. Patienter, personal och anhöriga. De som behöver hjälp och de som är där för att hjälpa. Alltid med en öppenhet och lyhördhet inför de stora förändringar som vården genomgår. Även i de mest komplexa processer hittar vi innovativa lösningar för flexibla miljöer med hög hållbarhetsprofil, både i Sverige och andra delar av världen.

Hälsans arkitektur

Behovet av ändamålsenlig vård, hälsa och omsorg har aldrig varit större. Utmaningarna är många och styrs av samhällsförändringar både lokalt och globalt. Men med utmaningarna kommer också möjligheter att utveckla och stärka vården. Att skapa miljöer för vård kräver hänsyn till människor. Inom White finns en djupgående, humanistisk och existentiell kunskap om människors behov och drömmar.

Vi erbjuder kvalificerad rådgivning som hjälper er att ta till vara på möjligheterna och utveckla befintliga och nya miljöer för moderna vård- och hälsoverksamheter. Med ett helhetsperspektiv på människors hälsa, nytänk kring vårdmiljöernas utformning, tillgänglighet och lokalisering skapas synergier som i slutänden är till nytta för hela samhället.

Hälsofrämjande arkitektur för alla

Vi skapar framtidens vårdmiljöer

Vi har över 70 års erfarenhet av att skapa miljöer för vård och hälsa i Sverige och internationellt. Bara de senaste 25 åren har vi jobbat i över 60 nybyggnadsprojekt och på senare år en rad ombyggnadsprojekt med nybyggnadskänsla, allt från mindre specialistmottagningar och vårdcentraler till större universitetssjukhus där många prisats nationellt såväl som internationellt.

Vi gestaltar:

 • Allt från mindre närsjukhus till universitetssjukhus
 • Specialistsjukhus med olika inriktningar, från barnsjukhus till cancerkliniker
 • Akutmottagningar
 • Specialistmottagningar med olika inriktningar, från ledplastik- till psykiatrikliniker
 • Hälsocenter och vårdcentraler
 • Laboratoriemiljöer
 • Vård- och omsorgsboenden

Vi leder er genom hela kedjan

Oavsett om det gäller om- eller nybyggnation har vi kompetensen och erfarenheten för att hjälpa er genom hela kedjan, från stadsrum till vårdrum.

Våra tjänster:

 • Fastighetsutvecklingsplan (FUP)
 • Lokalförsörjningsplan (LFP)
 • Detaljplan
 • Drifts- och kapacitetsplanering
 • Organisationsplanering och logistik
 • Arkitekttävling
 • Förstudie
 • Hus-, landskaps- och inredningsprojektering i samtliga skeden
 • Rumfunktionsprogram
 • Bygguppföljning
 • Projekteringsledning
 • Processledning
 • Samverkansledning
 • Miljö- och hållbarhetscertifiering
 • Forsknings- och utredningsprojekt

Vår samlade kompetens är nyckeln

Vi är ett multidisciplinärt arkitektkontor, vilket säkerställer att vi alltid har de kompetenser som krävs för att skapa optimala vårdmiljöer. Tillsammans säkerställer vi miljömässigt och ekonomiskt hållbara vårdmiljöer där människan alltid är i fokus.

Våra kompetenser:

 • Vårdarkitektur
 • Strategisk planering
 • Transformation
 • Inredningsarkitektur och design
 • Landskapsarkitektur
 • Stadsbyggnad
 • Social hållbarhet
 • Klimat och energi
 • Cirkularitet och återburk
 • Ljusdesign
 • Forskning och utveckling
 • BIM, RFP-databas och digital hållbarhet

Projekt i urval

Alla projekt

Laddar...

Aktuellt och fördjupning

Fler nyheter

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Charlotte Ruben

Charlotte Ruben

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 26 28