Transformation

Transformation är så mycket mer än att ändra en form – det handlar om att utveckla istället för att ersätta, att ge befintliga strukturer och material ett nytt värde. Samhället i stort, inte minst byggbranschen, står inför uppgiften att uppnå än mer med jordens allt knappare resurser. Vi behöver tänka om, se till värdeskapande platser och utveckla det vi har – Re-think, Re-use, Transform!

Transformation är ett mångfacetterat begrepp som kopplar samman både tradition och kultur, nutid och framtid – där historiska spår kan användas som drivkraft för att skapa mervärde. Byggnader och miljöer, berättelser och minnen. Genom att se till dessa befintliga värden kan vi bygga för en mer hållbar framtid. För det är i den gemensamma berättelsen identiteter skapas och lever vidare.

Vi arbetar utifrån det som finns. Genom att renovera, återbruka och återvinna det befintliga kan nya produkter och miljöer skapas. Genom hållbara materialval skapar vi miljöer som är flexibla men hållbara både i nutid och framtid. Vi bygger vidare på traditionen att hus ska stå i minst 100 år och tåla förändringar under tiden.

Det krävs en stor omställning, både i livsstil, attityd och hur vi bygger, men den är nödvändig för att lyckas med att minska överkonsumtionen av råvaror och klimatpåverkan. I de allra flesta fall är det bästa för miljön det som inte konsumeras eller byggs alls. I första hand bör vi alltså ta tillvara befintliga byggnader, utveckla konstruktioner med mindre spill, skapa smarta, flexibla planlösningar och möjliggöra samutnyttjande av lokaler under dygnet. Därefter handlar det om att se alla befintliga material som en råvara som kan tas tillvara. Genom att renovera, återbruka eller återvinna det befintliga, kan nya miljöer och produkter skapas. Det gamla blir det nya nya.

Kulturmiljöutveckling

Kulturmiljö är ett mångfacetterat begrepp som kopplar samman både tradition, nutid och framtid där historiska spår kan användas som drivkraft för att skapa mervärde. På samma gång är det en reell maktfaktor, såväl ideologiskt som ekonomiskt. Genom förändring av befintliga strukturer aktualiseras frågeställningar som kan gälla ändring av funktion, förhållningssätt till vad som bygger upp vårt kulturarv, samt hur vi utvecklar både nya och befintliga värden.

Ombyggnad

Med ett öga på de ursprungliga ritningarna och det andra riktat mot framtida behov förverkligar vi visioner samtidigt som vi bevarar uttryck och kultur. Gammalt möter nytt, modern teknik möter kulturhistorisk miljö när dagens arkitekter samarbetar med dåtidens.

Cirkulär arkitektur

I den cirkulära ekonomin finns inget skräp, bara resurser. Allt vi har omkring oss ingår i ett kretslopp och vår uppgift är att nyttja materialens potential på rätt sätt. Vi tar oss an utmaningen genom att se värden i det befintliga och skapar hållbar arkitektur som minimerar fotavtrycket. Vi ser möjligheten till ett klimatpositivt samhällsbyggande genom återbruk och regenerativ resurshantering.

Kontakta oss

English
Svenska