Malmö Stadsteater kan vinna Stadsbyggnadspriset

Tidigare i år återöppnade Malmö Stadsteater efter en fem år lång renovering. Resultatet är en varm och mer tillgänglig mötesplats som öppnar upp mot stadens liv och en bredare publik. Nu är vi glada att meddela att teatern är nominerad till Malmö stads stadsbyggnadspris 2023.

Som en av tre finalister har Malmö Stadsteater chansen att vinna Stadsbyggnadspriset som delas ut till arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt som uppvisar social och miljömässig hållbarhet, arkitektonisk kvalitet, långsiktighet och som har en positiv betydelse för Malmös utveckling. Vinnaren tillkännages den 9 oktober.

Renoveringen har präglats av en lyhördhet till teaterns själ och en ambition om att skapa arkitektur som signalerar öppenhet och välkomnar hela Malmös befolkning. Detta i kombination med att byggnaden ursprungligen var avsedd att vara folkets kulturpalats gör att vi känner oss extra glada och hedrade att vara en av finalisterna till Stadsbyggnadspriset.
Felix Hansson, ansvarig arkitekt, White Arkitekter

Renoveringen har resulterat i två scener, ett café, ett inglasat gårdsrum och en ateljé för skapande verksamhet. Genom renoveringen har nya arkitektoniska uttryck smält samman med historiska element från den ursprungliga byggnaden. Bland annat har teaterns auditorium omgestaltats inom ramen för den tidigare formen. Detta har skapat en ny geometri för sittplatserna i form av en hästsko, anpassad till den ursprungliga cirkusplanen som har en tolvkantig form. Detta har förbättrat både publikens intimitet och tillgänglighet samtidigt som det förankrar teatern i sitt historiska sammanhang.

Tidigare fanns ingen offentlig entré mot Kalendegatan men genom att omvandla ett av rummen som vetter mot gatan till ett café och öppna upp en gångförbindelse genom det inglasade gårdsrummet har teatern nu en länk till gatan.

Samarbetet med länsstyrelsen och den antikvariska experten har gett ombyggnaden en historisk förankring som har gjort det möjligt för utbyggnaden att vara djärv och distinkt, samtidigt som den förblir i ständig dialog med den ursprungliga arkitekturen.
Felix Hansson, ansvarig arkitekt, White Arkitekter

Renoveringen av Malmö Stadsteater utfördes av oss och Haworth Tompkins architects i samarbete med Malmö Stadsteater och Malmö Stadsfastigheter, levererat av huvudentreprenören Team Skåne.

Här kan du läsa mer om Malmö Stadsteater.

Kontaktperson

Felix Hansson

Felix Hansson

Arkitekt

Malmö

+46 40 685 94 63

Dela gärna!