Se tre kunskapsfyllda lunchwebbinarier från vår digitala Nobelvecka

Vi jobbar nyfiket! Ända sedan White startades har vi utmanat oss själva och vår omvärld genom forskning och utveckling. Nobelveckan är för oss ett tillfälle att fira ny kunskap. Den 9, 10 och 11 december bjöd vi in till lunchwebbinarier på aktuella teman.

Varje år öronmärker vi omkring tio procent av vår omsättning till praktiknära utforskande i våra projekt med vår mission i sikte; med arkitekturens kraft driver vi omställningen till ett hållbart liv.

Programmet i korthet

Årets Nobelvecka innehöll tre lunchföreläsningar. Läs mer hela programmet nedan eller klicka för att direkt komma till respektive programpunkt.

Program Nobelveckan 2020

 

Återbruk, digitalisering och gestaltning – en treenighet

Hur skapar vi arkitektur av det som redan finns?

Sändes onsdag 9 december, kl 12.00-13.00

 

Hur skapar vi stark arkitektur av det som redan finns? Vi vill bjuda in er till vår värld och vardag, till ett internt och nära samtal om hur denna treenighet samverkar för att skapa framtidens hållbara byggande. Vi reflekterar över vår uppgift som arkitekter när vi utgår från de material som redan använts. Hur ser arkitektens uppgift ut när vi verkar med dessa begränsningar? Vilken typ av information behöver vi för att nå ett mer resurseffektivt byggande. Hur kan vi med stöd av befintlig och ny teknik skapa värden och fantastisk arkitektur på ett hållbart sätt?

 

Panelen från White består av:

 • Frans Magnusson
  Designutvecklare på Dsearch och FoU-koordinator på WRL. Drivs av hur data, information, kunskap och visdom hanteras inom och mellan designprocesser.
 • Jonas Runberger
  Arkitekt, ansvarig Dsearch och Computational design, White. Kombinerar designtänkande med programmering för innovation inom uppdrag.
 • Niklas Eriksson
  Miljöspecialist och erbjudandeägare White ReCapture. Arbetar med digitalisering av återbruk, hållbarhet och LCA kopplat till våra digitala metoder och verktyg.
 • Elena Kanevsky
  Arkitekt och marknadsansvarig transformation. Arbetar med hur vi kan utveckla formstark arkitektur genom digitala och cirkulära processer.

 

Vad hände sen? En uppföljning av Stadsdelsatlas i Sofielund

Sändes torsdag 10 december, kl 12.00-13.00

 

Städer förtätas i allt högre utsträckning. En utveckling som påverkar fler än de som vanligtvis konsulteras i en stadsutvecklingsprocess. Bland annat förändras de fysiska förutsättningarna för de befintliga verksamheterna – den stadsnära produktionen, kulturen och de sociala verksamheterna- som ofta får flytta på sig. 2018 slutfördes Stadsdelsatlas Sofielund – en kartläggning över det lokala näringslivet och de sociala nätverk som finns i stadsdelen Sofielund i Malmö. Kulturen och de kreativa näringarna hade en central plats i atlasen då situationen var alarmerande för många av aktörerna. Ökande hyror, oseriösa fastighetsägare och utvecklingsprocesser som de inte hade rådighet över var återkommande ämnen i samtalen. Men hur gick det sen? Under detta webinar följer vi upp stadsdelsatlasen ur ett kulturperspektiv och stadsbyggnadskontoret berättar om processen framåt för området. Vi återvänder även till några av kulturaktörerna som intervjuades i atlasen för att höra hur deras berättelser. Vi inbjuder webbinariets deltagare att ta del av Potato Potatos nyskapande scenkonstform Contemporary Performing Beats – gestaltande DJ-teater (vilken tolkar en berättelse, ett tema eller fråga genom DJ-mixning). Potato Potato uppträder med ett livemixat gestaltande ljudverk som tar avstamp i frågan om hållbar stadsutveckling och kulturens plats i staden. Med nedslag i stadsdelen Sofielund i Malmö, mixas olika planer, ambitioner, visioner, upplevelser och snickesnack med beats och musik.

 

Panelen består av:

 • Annika Arvidsson, projektledare planprogrammet Sofielund, Stadsbyggnadskontoret Malmö Stad
 • Ann-Katrin Sandelius, Enhetschef Planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret Malmö Stad
 • Helena Engberg Tunström, scenkonstnär och DJ, konstnärlig ledare Potato Potato
 • Paulina Göth, scenkonstnär och DJ, konstnärlig ledare Potato Potato
 • Carlo Emme, Plan B
 • Victoria Percovich Gutierrez, Hållbarhetsstrateg, White
 • Karl Landin, planerare, White

PS. Webbinariet är förkortat av upphovsrättsliga skäl. Se hela PotatoPotatos livemixade gestaltande ljudverk här https://vimeo.com/491563970

 

Ekosystemtjänster – värden och vinster

Sändes fredag 11 december, kl 12.00-13.00

 

Med hjälp av ekosystemtjänster utvecklar vi långsiktiga och levande städer där människor vill bo och arbeta. Ekosystemtjänster gynnar människors hälsa och välbefinnande samtidigt som det bidrar till ökade mark- och fastighetsvärden. Översvämningar, värmeöar, buller och föroreningar är exempel på problem som lindras med naturens hjälp. Men det behövs kunskap och inspiration kring vad ekosystemtjänster är, varför det är viktigt, vilka vinsterna är. Hur kan naturbaserade lösningar stärka projekten och utveckla stadens livsmiljöer till hållbara, robusta och flexibla miljöer?

 

Panelen består av:

 • Anna Graaf, Hållbarhetschef och partner, White
  Ekosystemtjänster för förverkligande av globala agendor, Agenda 2030 och Sveriges etappmål. Varför ekosystemtjänster ska integreras i våra städer.
 • Agnieszka Zalejska Jonsson, PhD, Division of Real Estate Business an Financial Systems, KTH
  Ekonomiska vinster med ekosystemtjänster i stadsplaneringen.
 • Johan Rehngren, Stadsträdgårdsmästare Göteborgs Stad
  Ekosystemtjänster inom kommunal planering och förvaltning
 • Hannah Lindblad, Hållbarhetsspecialist, Riksbyggen
  Framgångsfaktorer för integrering av ekosystemtjänster i planering och byggande
 • Hanna Ahlström Isacson, landskapsarkitekt och utvecklingsansvarig Ekosystemtjänster, White
  Ekosystemtjänster – en verktygslåda. Verktyg för bevarande och integrering av ekosystemtjänster i den byggda miljön.

FoU Magasin / White Research Lab 2017–2019

Ända sedan vi grundades år 1951 har vi arbetat aktivt med praktiknära forskning och utveckling. Det har resulterat i hundratals olika forskningsprojekt som fortlöpande utökar vår gemensamma kunskapsbank.  Målet är att skapa en mer hållbar arkitektur och ett bättre samhälle för alla. Vårt FoU Magasin summerar alla WRL-projekt som gjorts under 2017–2019.

Läs gärna den digitala versionen här!

 

Dela gärna!