White Research Lab

Medarbetarnas samlade kunskap är vår främsta tillgång. Genom White Research Lab, vår organisation för praktiknära forskning och utveckling utmanar vi praxis för att skapa mer hållbar arkitektur och ett bättre samhälle för alla.

Forskning och utveckling har varit en grundläggande del av kulturen sedan White grundades år 1951. Nyfikenheten är en av våra viktigaste drivkrafter och vi vill alltid se framåt och runt hörnet. Och den utforskande kulturen återspeglas i hur vi ser på vår ekonomi – tio procent av vår årliga omsättning går till Forskning och utveckling. Att vi som jobbar här äger företaget ger oss dessutom en större frihet och ger oss möjlighet att stödja FoU-aktiviteter på bred basis; från bottom-up-initiativ i våra uppdrag till praktiknära forskning i samarbete med akademin.

Fördelen med vårt stora kollektiv är den enorma mängd kunskap vi genererar. Nyckeln till att använda den här kunskapen är att dela den, bygga på den, och kontinuerligt utveckla den.
Anna-Johanna Klasander, Forsknings- och utvecklingschef

Förutom intern finansiering genom White Research Lab så avsätter vi medel till vår externa forskningsstiftelse, ARQ. Utöver det deltar vi i många FoU-projekt med extern finansiering. Genom våra industridoktorander och medarbetare som på deltid är professorer, lektorer och adjunkter etablerar vi långsiktiga samarbeten inom den akademiska världen som stärker vår praktik.

Läs vårt forskningsprogram

Vårt nuvarande FoU-program, som sträcker sig mellan 2020-2023, ska – i linje med vår affärsplan – inspirera till utvecklingsarbete där vi med arkitekturens kraft driver omställningen mot ett hållbart liv. Programmets övergripande tema är informerad design och under programperioden fokuserar vi vårt utvecklingsarbete på två viktiga mål i samhällsbyggandet: cirkulära flöden och förbättrad folkhälsa. Vi kallar FoU-områdena Cirkulär arkitektur och Hälsofrämjande livsmiljöer. Läs programmet här.

 

Nätverken driver oss framåt

I basen för White Research Lab finns våra olika kompetensnätverk, som i stort sett korresponderar med våra affärsområden. Nätverkens uppgift är kunskapsöverföring och kompetensutveckling som driver oss framåt, både som enskilda medarbetare och som arkitektkontor. Parallellt med kompetensnätverken finns våra utvecklingsmiljöer – Dsearch, Dagsljus, Trä och Tectonics – kreativa kluster formade för att svara på utmaningar inom arkitekturen, på marknaden och i samhället i stort.

Humanistiska Teaterns fasad har perforerade aluminiumkassetter som skapar en lysande och modern arena.

Dsearch

Dsearch utvecklar arkitektur genom beräkningsdesign, där prototyper, parametriser och explorativ iterativ design ingår. Genom att kombinera matematiskt tänkande med nya digitala verktyg och designprocessen, erbjuder Dsearch möjligheten att analysera komplexa situationer, skapa nya arkitektoniska uttryck och producera arkitektoniska former som tidigare krävde gedigen hantverkskunskap. Med hjälp av Dsearch designar vi uttrycksfulla interiörer, landskap och fasader, som för projektet Humanistiska Teatern i Uppsala. Vi använder det också för att optimera dagsljus, energianvändning och strukturer över olika skalor.

Trä

På White har vi en lång tradition av att arbeta med trä, och vi var först ut i Sverige att designa höga timmerbyggnader. Det redan prisbelönta Sara Kulturhus i Skellefteå är ett av våra pågående projekt. Trä är en förnybar resurs och ett byggmaterial som minskar vår miljöpåverkan. Dessutom bidrar dess estetiska egenskaper till en hälsosam, högkvalitativ miljö för alla – från skogsarbetare till slutanvändare. För att nå vårt höga mål om 30 koldioxidneutrala projekt före 2019 så stärker vi forsknings- och konstruktionskunskaperna inom träteknik.

Ljus

Ljuset har en avgörande roll i hur vi upplever arkitektur, och är därför ett viktigt gestaltningsredskap. Ljuset är ett grundläggande mänskligt behov och när vi designar behandlar vi därför ljuset som en kärnkvalitet i arkitekturen. Utvecklingsmiljön för ljus arbetar både med ljusdesign och dagsljus – ett arbete som vi kontinuerligt utvecklar genom att dagligen förfina vår kunskap men även genom djupare forskning och utställningar.

Tectonics

Hur skulle det kunna fungera, hur skulle det kunna se ut? Tectonics handlar om mötet mellan detaljer, konstruktion och arkitektoniska element i syfte att hitta nya funktioner och hållbara lösningar. Inom nätverket för Tectonics är det detta vi ständigt strävar efter – hela vägen från ett dörrhandtag till byggnadens fulla skala. Innovationer som möjliggör en unik estetik, underlättar arbetet med koldioxidneutralitet eller bara hjälper oss att hitta ett smartare sätt att hålla regnet ute. De små (stora) detaljerna som gör skillnad.

Kontakt

Anna-Johanna Klasander

Anna-Johanna Klasander

Forskning- och Utvecklingschef

Göteborg

+46 31 60 87 08

Dela gärna!