Dsearch

Genom ett utforskande perspektiv och mångårig erfarenhet har vi etablerat nya digitala designmetoder som integrerar skriptning och programmering i designprocessen. Vi kan på detta sätt skapa nya möjligheter för innovation inom uppdragets ramar.

Vi ökar möjligheterna till design och innovation

Dsearch har under drygt 10 års tid utvecklat och implementerat computational design i uppdrag inom White. Genom ett utforskande perspektiv har vi under denna period etablerat nya digitala designmetoder som integrerar skriptning och programmering i designprocessen, och vi kan på detta sätt skapa nya möjligheter för innovation inom uppdragets ramar. Vi arbetar kontinuerligt i uppdrag och medverkan i flera forskningsprojekt inom vårt område, inom exempelvis additiv tillverkning och digitala tvillingar. Vi är en del av enheten Digital Matter, och samlar kompetens inom arkitektur och design, konstruktion och programmering.

Magelungens parkbro, Stockholm

I förslaget för Magelungens parkbro kombineras data från platsen med information om den slutliga produktionen i specialtillverkade krökta limträbalkar. Designsystemet tillät här en serie designvarianter som kunde anpassas till dessa förutsättningar, vilket medgav att ett antal ekar kan bevaras och tillverkningskostnaderna kan minimeras. Utvecklingen genomfördes i samverkan med forskningsprojektet InnoChain.

Computational design i forskning och praktik

Computational design innebär att skriptning och programmering blir en naturlig del av designprocessen, vilket medger att specialanpassade arbetsflöden kan integreras med ett uppdrags övriga processer. Detta kan exempelvis omfatta hantering av data och analyser i olika skeden, konceptuell modellering med många iterationer och varianter, eller automation och optimering av fabrikation och produktion. En viktig del av vår utveckling är de anpassade designsystem vi tar fram, vilka vanligtvis består av digitala modeller med kopplade programmerade funktioner som löser uppdragets problem. Vi har lång uppdragserfarenhet vilken innebär att vi kan utveckla projektspecifika arbetsflöden, projektleda utvecklingsprocesser och erbjuda strategiskt stöd för utveckling av metodik i andra organisationer. Vi har även forskningskompetens och är verksamma inom FoU genom White Research Lab.

Genom att vara verksamma inom uppdrag, metodutveckling och forskning kan Dsearch bidra till att överföra forskningsresultat till direkt nytta i våra uppdrag, samtidigt som vi kan lyfta praktikens frågor in i akademin. Detta garanterar att vår kompetens ständigt skärps, samtidigt som vi möter de mest aktuella frågeställningarna i samhällsutvecklingen.
Jonas Runberger, ansvarig Dsearch och konstnärlig professor i Digital Design

I uppdraget för Forumtorget hade Dsearch ansvar för designutvecklingen av den 65-meter långa bänken, från koncept till slutlig produktion och montage. Detta omfattade gestaltning, utvecklingen av designsystemet, samt anpassning till produktion i samråd med tillverkare. Designen tillåter ett stort antal möjliga sätt att använda denna publika möbel och binder samman denna rikedom med ett sammanhängande formspråk. Designsystemet medgav här ett stort antal designiterationer även i sena skeden, utan kostnadspåverkan.

Humanistiska teaterns fasad är ett offentligt konstverk av Ann Lislegaard, och Dsearch tog här fram ett designsystem som omvandlar konstnärens bild till det grafiska uttrycket på de unikt formade fasadpanelerna. Designsystemet gjorde det möjligt att tillfredsställa husets krav på exempelvis ekonomi, konstruktion, dagsljusinsläpp och nödutrymning, och samtidigt realisera konstnärens vision. Humanistiska teatern belönades med Plåtpriset och Design S Aluminiumpriset 2018.

Forskningsmedverkan

Dsearch bedriver forskning & utveckling, ofta i samverkan med externa forskningsprojekt. Flera medarbetare inom Dsearch är också aktiva i akademiska forskningsmiljöer. Inom teamet finns två doktorsgrader och en licentiat. Vi är även öppna för ytterligare forskningsmedverkan inom fälten computational design och hållbar utveckling. Aktiva forskningsprojekt inkluderar InnoChain, ett ”European Training Network”, och det Vinnova-finansierade innovationsprojektet Would Wood.

Quality Hotel Globe – Lobby, Stockholm

I tillbyggnaden för Quality Hotel Globe ansvarade Dsearch för inklädnaden av en interiör bankettsal. Designsystemet medgav att ett antal alternativ kunde studeras med anpassning till projektets övergripande BIM-modell, och generationen av produktionsunderlaget för tillverkning och montage.

Team

Jonas Runberger, ansvarig Dsearch, arkitekt SAR/MSA, PhD
Hossam Elbrrashi, utvecklare Dsearch, arkitekt
Frans Magnusson, utvecklare Dsearch, arkitekt SAR/MSA, Licentiat
Vladimir Ondejcik, utvecklare Dsearch, arkitekt SAR/MSA (tjänstledig)
Lukas Nordström, utvecklare Dsearch, arkitekt SAR/MSA, konstruktör

Dela gärna!