Dsearch

Dsearch är vårt interna utvecklingsnätverk för computational design. Som en del av White Research Lab använder Dsearch en utforskande designprincip som utnyttjar digital beräkningsmetoder. Vi medverkar i projekt och uppdrag som möjliggörs genom vår metodikutveckling och forskningsmedverkan.

 

Dsearch är aktivt i Whites dagliga praktik, och bidrar genom tekniskt stöd, coachning, konceptuell utveckling, design och projektstyrning. Vi är aktiva i alla projektfaser, alla skalor och en mängd olika sammanhang. Utöver expertis inom avancerad modellering, skriptning och programmering, utvecklar Dsearch även strategier för hur detta appliceras i arkitekturpraktiken för en kvalitetssäkrad innovation.

 

Magelungen Parkbro

Den välstuderade lösningen av läget för Magelungens parkbro är informerad genom en 3d-skanning av platsen, vilket gav detaljerad data om de träd bron passerar. Bron planeras att konstrueras av krökta limträbalkar och fackverk, och computational design ligger här till grund för designutvecklingen som integrerar möjligheter och begränsningar i produktion och hållfasthet. Utvecklingen genomfördes i samverkan med Tom Svilans, doktorand inom InnoChain-programmet.

Metodutveckling och computational design

Computational design innebär en integrering av skriptning och programmering som designverktyg, utvecklade för specifik användning inom uppdrag. Detta omfattar avancerad modellering, hanteringen av många designvarianter, en designprocess informerad av analyser och simuleringar, och integrationer av produktionsdata för direkt produktion med automatiserade produktionsverktyg.

 

När computational design integreras i arkitekturens designprocess, skiftar arkitekter och ingenjörer roll från användare av digital teknik, till utvecklare av specialanpassade verktyg. Detta stödjer utvecklingen av hållbar arkitektur av hög kvalitet och stark identitet.

quote
Användningen av computational design i projektutvecklingen kan leda till innovation i form, förbättrad prestanda och funktion, optimerad materialanvändning och en mer uttrycksfull arkitektur.
Jonas Runberger, ansvarig Dsearch

Forumtorget, Uppsala

Dsearch har haft en central roll i gestaltningen och utvecklingen av en 65-meter lång specialutformad bänk, genom utvecklingen av ett designsystem vilket garanterat en välfungerande och rationellt tillverkad offentlig möbel.

Humanistiska teatern, Uppsala

Humanistiska teaterns fasad är ett offentligt konstverk av Ann Lislegaard, och Dsearch använde computational design för att omvandla konstnärens bild till det grafiska uttrycket på de unika fasadpanelerna.

Forskningsmedverkan

Dsearch bedriver forskning & utveckling, ofta i samverkan med externa forskningsprojekt. Flera medarbetare inom Dsearch är också aktiva i akademiska forskningsmiljöer. Inom teamet finns två doktorsgrader och en licentiat. Vi är även öppna för ytterligare forskningsmedverkan inom fälten computational design och hållbar utveckling.

 

Aktiva forskningsprojekt inkluderar InnoChain, ett “European Training Network”, och det Vinnova-finansierade innovationsprojektet Would Wood.

 

Quality Hotel Globe – Lobby, Stockholm

Dsearch utvecklade ett designsystem för den interiöra beklädnadens sammanvävda lameller, vilka transformerar den ortogonala lådan och ger visuella och akustiska upplevelser för besökaren.

Team

Jonas Runberger, ansvarig Dsearch, arkitekt SAR/MSA, PhD

Frans Magnusson, utvecklare Dsearch, arkitekt SAR/MSA, Licentiat

Vladimir Ondejcik, utvecklare Dsearch, arkitekt SAR/MSA

Lukas Nordström, utvecklare Dsearch, arkitekt SAR/MSA

 

Det utökade nätverket omfattar ytterligare 13 personer på fem olika Whitekontor.

Kontakt

Jonas Runberger

Jonas Runberger

Group manager

Architect

Stockholm

jonas.runberger@white.se

+46 8 402 26 94

English
Svenska