Computational design

Vi erbjuder designtjänster med ett utökat innehåll. Vår förmåga att samordna arkitektoniska kvaliteter, geometri och data i en integrerad process öppnar upp möjligheter att informera processen och resultatet med kunskap och information som inte är tillgänglig i en konventionell designprocess. Detta ger bättre processer och en mer uttrycksfull, hållbar och relevant arkitektur. En viktig pusselbit är möjligheten att anpassa våra digitala verktyg till ett uppdrags specifika förutsättningar genom skriptning, programmering och datahantering – det vi kallar computational design.

quote
En designdriven användning av algoritmer och data förstärker arkitektens och ingenjörens traditionella kompetenser och ger insikt och kapacitet att samverka och skapa innovation i ett allt mer digitaliserad samhälle.
Jonas Runberger, ansvarig Dsearch och konstnärlig professor i Digital Design

Med över 10 års erfarenhet av computational design inom uppdrag skapar vi innovation inom projekt, projektleder digital metodutveckling, och utvecklar strategiska ramverk anpassade till er verksamhet. Vi verkar inom alla skeden, från tidiga analyser till slutproduktion. Vår leverans kan vara ett designförslag, ett komplett produktionsunderlag, eller ett sk designsystem – en digital modell med integrerade automatiserade funktioner som våra samarbetspartners kan arbeta vidare med. Vår utveckling sker inom teamet Dsearch, läs mer om vårt arbete här.

 

 

Uppdragsutveckling

Vi har erfarenhet av computational design i alla skeden och skalor av projekt, från interiörer till landskap. Vi arbetar på ett prototypbaserat sätt och kan erbjuda specifik problemlösning i enskilda fall, eller ta ansvar över delar av processen. Detta innebär att vi snabbt tar fram exempel på hur automatiserade processer kan anpassas till er projektprocess i form av ett enkelt designsystem, och itererar dessa under kort tid fram till önskat resultat. Vi är även arkitekter och konstruktörer med djup kunskap om rumslig gestaltning och byggteknik. Whites breda kompetens inom arkitektur ger oss möjligheten att också koppla in andra kompetensområden inom exempelvis hållbarhet, återbruk och BIM.

Tjänster
– Konceptuell designmodellering
– Modellering av komplexa geometrier
– Analys av geometri och miljöaspekter
– Generativ Design med integrerade analyser
– Geometrisk och geografisk datahantering
– Automatiserade arbetsflöden
– Optimering för tillverkning och montage

Projektledning

Designsystemen vi utvecklar kombinerar ofta frågor från flera olika kompetensområden och aktörer. Vi kan här erbjuda en samordningsroll när nya uppdragsteam formas, och en projektledande roll i utveckling inom uppdrag. Vi använder då våra internt utvecklade rutiner för att klargöra roller, leveranser och ansvarsfördelning och för att effektivisera och kvalitetssäkra utvecklingsarbetet, exempelvis genom visuell skriptning i Grasshopper och Dynamo.

Tjänster
– Samordning av computational design i uppdrag
– Ledning av interdisciplinära designprocesser
– Modellansvar i uppdrag där analyser och designmodeller integreras

Strategier

Med grunden i våra egna erfarenheter erbjuder vi även strategiskt stöd för organisationsutveckling inom vårt område. Vi kan här hjälpa våra kunder att etablera anpassade arbetsflöden inom computational design, och bidra till kompetensutveckling. Här ser vi även möjligheten att etablera strategisk samverkan för framtiden.

Tjänster
– Utbildning inom computational design
– Utveckling av anpassade arbetsflöden
– Uppbyggnad av standarder för designsystem

Vill du veta mer om computational design och hur det kan bidra till samhällets utveckling? Kontakta oss!

Kontakt

Jonas Runberger

Jonas Runberger

Group manager

Architect

Stockholm

jonas.runberger@white.se

+46 8 402 26 94

English
Svenska