Digitala tvillingar för städer kan snart bli verklighet

Vinnova finansierar kompetenscentrumet Digital Twin Cities på Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik i sin satsning på digitalisering för arkitektur och stadsbyggnad.

White är en av 28 svenska och internationella partners som ingår i det konsortium som kommer att ha sin bas i det Chalmersbaserade centrumet.

Digital Twin Cities samlar ett antal kompetenser och aktörer för att gemensamt möta stadens framtida utmaningar inom hållbarhet och gestaltning. Konceptet baseras på interdisciplinär forskning i bland annat arkitektur, teknik, datahantering och integration, matematisk modellering, simulering, visualisering och optimering.

”Detta är en otroligt spännande satsning som kommer att stärka kopplingen mellan arkitektur, konstruktion och stadsbyggnad med den gemensamma basen i digitala tvillingar. Begreppet blir här ett samlingsnamn för digitala modeller och system som gör det möjligt att modellera och simulera staden i realtid,” säger Jonas Runberger, ledare för forskningsområdet Architectural and Structural Design inom projektet på Chalmers och ansvarig för Dsearch på White.

Ett särskilt fokus ligger på kunskapsöverföringen till näringsliv och offentliga aktörer, i syfte att stärka Sveriges roll i digitaliseringen och utvecklingen av samhällsbyggnadssektorn. White medverkar med specialkompetens inom GIS, computational design och konstruktion, och knyter på detta sätt sin praktiknära forskning inom området digital design ännu närmare akademin.

Dela gärna!