För vem bygger vi, hur, varför och var? Hur bibehåller vi en nyfikenhet kring vad en plats är och kan vara? Under temat Explore Spaces visar vi några av våra mest utforskande projekt där vi utmanar det fysiska rummet ute och inne. Med nyfikenhet, spekulationer och drömmar skapar vi grogrund för innovativ stadsutveckling.

Interstitial towers

Interstitial towers – mellanrumstornen – skapades i ett forskningsprojekt som ett spekulativt designexperiment. Projektet utforskar en ny byggnadstypologi som kan placeras stadens mellanrum. Tornen tillför yta och nya funktioner utan att ta så mycket mark i anspråk.

Tornen kan ha många olika typer av funktioner, från habitat för insekter, djur och människor, till lokal energiförsörjning, odling, kompostering och regnvattenrening. Konstruktionen är en kombination av återbrukade material, stommar i limträ, fasadpanel tillverkade genom additiv tillverkning i biokompositer och andra hållbara material.

Mellanrumstornen kommer att visas i stor skala för första gången under H22.

Vill du veta mer?
Besök seminariet ”De interstitiella tornen” på Stortorget 13 den 9/6 kl 11.30-13.00
Anmäl dig på [email protected]

Raw Space

RAW är bostäder som byggs med betonggolv och betongväggar, ett enkelt kök och prefabricerat badrum. Resten får köparen bestämma och färdigställa själv efter egna önskemål och behov.

Oliver Thornton, VD för RAW Property, utvecklar det helt nya bostadskonceptet där de boende får full frihet över sina kvadratmetrar och kan bestämma planlösning, ytskikt och interiör utifrån behov och plånbok. Bostadskonceptet är unikt för Sverige och tanken med RAW är att pressa priserna på nyproduktion genom att minimera det som sätts in i lägenheten och ge maximal frihet till de boende att bestämma hur de vill ha det.

Vill du veta mer?
Besök seminariet ”Raw Space” på Stortorget 13 den 17/6 kl 11.00-12.00
Anmäl dig på [email protected]

Göran Wihl

Göran Wihl

Arkitekt

Malmö

+46 40 660 93 06

Fråga en arkitekt

Har du kört fast med hemmaprojektet? Eller behöver du idéer och inspiration? Låna en av Whites arkitekter en stund och få en timmes gratis konsultation kring ditt hemmabygge. Under tiden kan barnen skapa i modellverkstan. Kanske är de blivande arkitekter?

Vill du veta mer?
Välkommen att titta in på Stortorget 13
4/6 kl 11.00-14.00 eller den 18/6 kl 11.00-14.00!
Anmäl dig på [email protected]

Martin Sundberg

Martin Sundberg

Arkitekt, Kontorschef

Malmö

+46 40 660 93 18

Råängen, ett stadsutvecklingsprojekt av domkyrkan i Lund

Sen 2015 driver domkyrkan i Lund det unika stadsutvecklingsprojekt Råängen i nordvästra Lund. Råängen är en del av Lunds nya stadsdel Brunnshög och det 10 hektar stora projektet ligger i direkt anslutning till de stora forskningsanläggningarna MAX IV och ESS samt Science Village Scandinavia.

Med ledorden Landskapet, Grannskapet och Värdskapet utvecklar domkyrkan en blandad stadsdel i gränslandet mellan staden och det öppna landskapet. Tidsperspektivet för projektet är långsiktigt. År 2023 är det 900 år sedan Domkyrkans första altare, kryptans huvudaltare invigdes. I Råängen återspeglas denna långsiktighet i viljan att planera för en utveckling över tid och i ambitionen att låta stadsdelen långsamt växa fram. Metoden för arbetet är att ställa frågor och utforska dessa. Frågorna ställs och bearbetas bland annat genom Råängens konst- och arkitekturprogram. På kvällen den 7 juni visas två korta filmer om ett konst- och ett arkitekturprojekt som genomförts inom ramen för stadsutvecklingsprojektet. Efter filmvisningen intervjuar Titti Olsson från Movium/tidskriften STAD Råängens två projektledare Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan och Mats Persson, domkyrkokamrerare om drivkrafterna bakom projektet och planerna framåt.

Vill du veta mer?
Kom på filmvisning och samtal på Stortorget 13 den 7/6 kl.17.00-19.00
Anmäl dig på [email protected]

Åsa Bjerndell

Åsa Bjerndell

Arkitekt, Kontorsledning

Malmö

+46 40 660 93 36

 

Simma lugnt

Badhus är lika mycket en upplevelse för engångsbesökaren som en arbetsplats för personalen. Det ska vara lätt att städa och sköta, materialen ska vara hållbara över tid och logistiken ska fungera. Samtidigt ska badhuset vara roligt, trivsamt, lätt att hitta i och tillgängligt så att alla känner sig välkomna. Badhus är lika mycket en sportanläggning som en folkhälsofråga. Simkunnigheten behöver stärkas, samtidigt är badhus en viktig mötesplats som om den har en inkluderande miljö kan bryta ensamheten som många, särskilt äldre, känner och som förstärktes med pandemin.

Både NCC och White har stor erfarenhet av att designa och bygga badhus, som är en av de byggnadstyper som ställs inför störst påfrestningar. Tack vare erfarenhetsåterföringen från tidigare projekt vet vi vilka tekniska lösningar som bäst hanterar de utmaningar som byggandet och driften av ett badhus innebär samt hur ett badhus bör utformas så att olika funktioner integreras. De senaste åren har NCC byggt cirka 20 badhus runt om i Sverige, bland annat Burlövsbadet, ”Pingvinen” i Varberg och Ystad badhus.

Välkommen att ta del av våra erfarenheter samt hör mer om aktuella projekt, som t ex Lisebergs nya äventyrsbad Oceana som NCC just nu bygger i Göteborg och Bølgen bad & aktivitetssenter i Norge.

Vill du veta mer?
Kom på seminarium på Stortorget 13 den 8/6 kl. 13.30-15.00
Anmäl dig på [email protected]

Thomas Landenberg

Thomas Landenberg

Arkitekt

Göteborg

+46 31 60 86 57

Var och hur äger vården rum i framtiden?

Möt Jason Frantzen från Hertzog de Meuron, Henrik Lodin från Lunds universitet och Krister Nilsson från White arkitekter i ett samtal om framtida vård och hälsa.

Välkommen till Stortorget 13 den 14/6 kl.15.00-19.00

15.30 Henrik Loodin, Lunds universitet, sjukhusens historia och tankar om framtiden
16.15  Drottning Silvias barnsjukhus, världens bästa barnsjukhus, Krister Nilsson, arkitekt och partner White
17.00, Nordsjaellands nya Supersjukhus, Danmarks framtida vård och hälsa, Jason Frantzen, ansvarig Arkitekt och senior partner Hertzog de Meuron
18.00 Mingel med dryck och tilltugg

Anmäl dig till [email protected]

Vill du veta mer?

Paula Block Philipsen

Paula Block Philipsen

Arkitekt

Malmö

+46 40 660 93 11

Plats för vård: öppet hus!

Mingla och diskutera sjukhus med White- och NCC-medarbetare. Öppet hus med VR-rundvandringar, modeller, modellbyggande och filmer.

Välkommen till Stortorget 13 den 14/6 kl 9-15!

Vill du veta mer?

Paula Block Philipsen

Paula Block Philipsen

Arkitekt

Malmö

+46 40 660 93 11

The Forest School Talks

Forest School är en upptäcktsfärd där skogen används som karta för att förstå orsakerna och effekterna av klimat- och ekologikrisen.

Medan skogar brinner världen över, finns en ökande hoppfullhet om att just skogar kan innehålla nyckeln till att hitta system som är rättvisa mot alla och som respekterar planetens gränser. Lösningar kan vara allt ifrån konventionell utjämning där skogar används som kolsänkor, till mer empatiska tillvägagångssätt där skogar ses som intelligenta medberoende ekosystem som förkroppsligar djupt tänkande. Det finns en bred mytbildning där skog är djupt förankrad i vårt kulturella medvetande – trots detta har folkslag och samhällen med starka kopplingar till naturen marginaliserats.

Vi behöver drastiskt tänka om hur vi bor på, och med, denna planet och dess ekologiska gränser; kan skogar hjälpa oss hitta nya sätt att bo tillsammans?

Forest School är en resa in i skogen för att upptäcka, lära och omvärdera inte bara de praktiska aspekterna av arkitektur, utan sätten vi lever tillsammans inom större planetkonstellationer.

Vill du veta mer?
Delta i ”The Forest School Talks” på Stortorget 13 den 22/6 kl 14.00-16.00
Anmäl dig på [email protected]

Jake Ford

Jake Ford

Landskapsarkitekt

Malmö

+46 40 660 93 49

 

Embrace the City!

Hur börjar förändring? Vad driver utveckling? Inte en person, inte en innovation. Vår övertygelse är att verklig förändring uppstår när många människor samverkar, när väven av tankar och idéer blir tillräckligt tät för att mönster ska uppstå.

Embrace the City

Mer än en skola - samutnyttjande av skolor och lokaler

Samnyttjande av lokaler är en fråga som ofta aktualiseras när nya skolor planeras, men de konkreta exemplen på skolor som utformats för ändamålet redan från början är än så länge ganska få.

Hur kan samutnyttjande mellan olika verksamheter fungera, och hur kan detta bidra till att öka skolans attraktionskraft? Vad finns det för risker och möjligheter med ett ökat samutnyttjande av utbildningsmiljöer?

Vill du veta mer?

Välkommen på seminarium den 1/7 kl 11.00-13.00!
Anmäl dig på [email protected]

Elin Persson

Elin Persson

Arkitekt

Malmö

+46 40 660 93 33