Projektledning

Projektledning

Du vill förverkliga en vision – vi hjälper dig med det. Och vi gör det med en unik kombination av kompetenser inom projektledning, arkitektur och hållbarhet. För dig innebär det att du får mer än rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Du får också en rådgivare som värdesätter hållbar arkitektur. Dels säkrar det affärsnyttan i ditt projekt, dels skapar det lösningar som är hållbara idag och imorgon.

Från arkitektskiss till förvaltning

När det handlar om att förverkliga dina önskemål och krav tar vi – om du så vill – ansvar för hela processen. Vår kombination av projektledare, projekteringsledare, kalkylatorer, arkitekter, och hållbarhetsspecialister gör att bygger in effektivitet, kvalitet, gestaltning, hållbarhet och affär från första början.

Efter att vi gemensamt format målbilden kan du vara trygg i att vi tar hand om allt. Vi genomför de förstudier och undersökningar som behövs, sätter ihop organisationen och står för projekt-, projekterings- och byggledning.

Under projektets gång får du löpande information samtidigt som vi samordnar kontakterna med myndigheter, entreprenörer, underkonsulter och övriga berörda parter. Till sist erbjuder vi kontrollansvar, besiktning och även logistikstöd kring eventuell flytt.

Ett extra plus är att vi jobbar med aktiv kostnadsstyrning. Enkelt uttryckt kalkylerar vi löpande för att vara medvetna om, ta ansvar för och styra kostnaderna i projektet. Den här kontinuerliga styrningen och uppföljningen ger omedelbar feedback på genomförbarhet och minskar risken för omtag och ofrivilliga kvalitetssänkningar. Läs mer om aktiv kostnadsstyrning här.

Vi tänker, kort och gott, helhet från början och utvecklar processer som förverkligar din vision och säkrar en hållbar arkitektur – samtidigt som vi checkar av alla boxar vad gäller tid, ekonomi och kvalitet.

Ju tidigare – desto bättre

När White kommer in redan i tidiga skeden får ditt projekt bästa möjliga start – och här är vår breda
kompetens din bästa vän. Till vår hjälp har vi allt från arkitekter, landskapsarkitekter och inredare till
miljöstrateger och kalkylatorer. Bland det vi utför i det här skedet märks:

• Förstudier som ger rätt investeringsunderlag
• Utredningar kring planläggning, byggnader, stadsbyggnad och inredning med beaktande av
frågor som logistik och hållbarhet
• Beslutsunderlag baserat på utredningar av tekniska förutsättningar, identifierade behov samt
tidsplaner och budgetramar
• Projektutveckling
• Kalkylering och aktiv kostnadsstyrning

Våra tjänster inom projektledning

• Projektledning
Projekteringsledning
• Byggledning
• Logistik och flytt
• Rådgivning och fastighetsutveckling
Generalkonsult
Aktiv kostnadsstyrning
• Samverkansledning
• Kontrollansvar
• BAS-P/BAS-U
• Besiktning

Vill du veta mer?

Erik Fjaervoll

Erik Fjaervoll

Projektledare, Gruppchef

Göteborg

+46 31 60 87 40

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...