För oss är rollen som generalkonsult väldigt naturlig – och det kommer du att märka på ett väldigt positivt sätt. Genom att fylla projekteringsgruppen med rätt kompetens, både inom och utom White, kan vi lova att resultatet blir väldigt bra. Det ger oss även full kontroll över helheten – vilket gör att densamma blir så mycket bättre för dig. På så sätt maximerar du nyttan av hela Whites arkitektverksamhet, vilken rymmer hållbarhetskompetens, projektledning, projekteringsledning och kalkyl.

Vår expertis inom Generalkonsultuppdrag

Ett projekt kräver många handlingar, men bara en generalkonsult

För dig som beställare är den stora fördelen med att anlita oss som generalkonsult att vi sköter all projektering som krävs. Vi gör det med hjälp av intern kompetens och genom täta samarbeten med en rad externa experter och konsulter inom olika områden.

Att driva ett projekt från A till pricken över i kräver en mängd ritningar och underlag. För att dessa ska bli korrekta tar vi hjälp av allt från arkitekter som gestaltar huset till specialister inom hållbarhet, konstruktion, el, VVS, belysning, arbetsmiljö, brand och säkerhet med flera. Genom att samordna deras insatser ser vi till så att alla projekteringskrav uppfylls samtidigt som jobbet går snabbare och blir billigare för dig.

Detta kan du förvänta dig av våra generalkonsulter

  • Projektsamordning
  • Tidsstyrning
  • Ansvar för egna konsulter och underkonsulter
  • Projekteringsledning och strategiskt ansvar
  • Löpande dialog och kommunikation
  • Kostnadskontroll
  • Kvalitetsstyrning

PROJEKT I URVAL

Alla projekt

Laddar...

Fördjupning & aktuellt

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kenneth Malmqvist

Kenneth Malmqvist

Projektledare

Göteborg

+46 31 60 87 15

Jimmie Ahlgren

Jimmie Ahlgren

Projektledare, Marknadschef / CMO

Göteborg

+46 35 15 24 15