Träffa teamet bakom aktiv kostnadsstyrning

Aktiv kostnadsstyrning är tjänsten som sparar dig både tid och pengar, bidrar till ett mer hållbart projekt och inte minst ett slutresultat där alla projektmål nås. Men hur går det egentligen till? Vi tog ett snack med våra kalkylare för att få ytterligare insikt i deras arbete och tjänsten aktiv kostnadsstyrning.

Whites kalkylavdelning består av Simon Niva, Marina Tördal, Vincenzo Ricci och Lilly Duong – och det är också teamet som operativt jobbar med aktiv kostnadsstyrning. Nedan kan du läsa mer om vikten av aktiv kostnadsstyrning i projekt och hur de kan hjälpa dig som beställare att nå era projektmål.

Foto: Camilla Svensk

Hur underlättar aktiv kostnadsstyrning för beställare?

– Genom att alltid hålla beställaren uppdaterad med aktuella prisindikationer – redan från skiss- och idéstadiet. Det gör det lättare för oss projekterande att tillsammans med vår beställare snabbt hitta alternativa lösningar och ha det underlag som behövs vid investeringsbeslut. Aktiv kostnadsstyrning sparar beställare både tid och pengar, bidrar till ett mer hållbart projekt och inte minst ett slutresultat där alla projektmål nås.

Hur jobbar vi på White med aktiv kostnadsstyrning?

– På White jobbar vi enligt processmodellen (se bild nedan) som vi har tagit fram där kalkyl är en kontinuerlig del av processen. Vi jobbar helt integrerat med arkitekten redan från idéskissen och kontrollerar marknadspriser och möjliga kostnader kopplade till olika tekniska lösningar. Den stora skillnaden mot en traditionell process är det kontinuerliga flödet och uppföljning under alla skeden. Det gör att vi enklare och snabbare kan hantera avvikelser och händelser utan att behöva göra avkall på projektmålen.

Varför är det uppskattat i projekt?

– Aktiv kostnadsstyrning gör samtliga inblandade i projektteamet kostnadsmedvetna så de kan göra aktiva val och eventuella justering av verksamhetsanpassningar utan risk för dyra omarbetningar. Det blir lättare för både beställaren och projekterande att fatta rätt beslut under projektets gång – och därmed att styra projektet mot budgetmål.

Hur bidrar aktiv kostnadsstyrning till en effektivare och säkrare process?

När målbilden från beställaren kopplas till ekonomi och följs upp regelbundet med beställaren minskar man risken för omarbetningar. Detta sparar både tid och pengar.

Hur bidrar aktiv kostnadsstyrning till ökad hållbarhet i ett projekt?

– För att säkerställa låg klimatpåverkan i ett projekt behöver man arbeta på ett liknande sätt som med kostnadsstyrning. Med vår tjänst för klimatstyrning arbetar vi utifrån en klimatbudget, guidar och följer upp val av material och lösningar, genomför klimatkalkyler samt upprättar en klimatdeklaration. Genom att arbeta integrerat med klimat- och kostnadsstyrning, skapas stora synergivinster och en effektivare process. När dessa två tjänster kombineras blir ditt projekt precis som du vill ha det – kostnadseffektivt med lågt klimatavtryck.

Kan du nämna ett exempel där aktiv kostnadsstyrning gjort stor skillnad för kund?

– Nya Westerlundska gymnasiet är ett strålande exempel på hur aktiv kostnadsstyrning ökar den ekonomiska hållbarheten. Här kan du läsa mer om hur vi arbetade integrerat med både aktiv kostnadsstyrning och klimatstyrning och lyckades på så sätt sänka kostnader och minska miljöpåverkan i projektet.

Contact Person

Ulrika Wallin

Ulrika Wallin

Projektledare

Stockholm

+46 8 402 25 56

Dela gärna!